Featured

Sitoplazma, Organeller ve Çekirdek İsabet Akademi

Yükleniyor...
777 İzlenme
Published

1. Sitoplazma
Hücre içine alınan glikoz, aminoasit, su, mineral gibi maddeler hücre İçinde sitoplazmaya geçer. Sitoplazmada çekirdek, organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısım (sitozolbulunur. Sitozol içeriğinde çeşitli enzimler, RNA, organik bileşiklerin yapı taşları, yıkım tepkimeleri sonucu oluşan atık ürünler, koenzimler, iyonlar ve su bulunur. Sitoplazma; hücre içinde sentez, solunum, boşaltım, fotosentez gibi yaşamsal faaliyetlerin geçtiği ortamdır. Bu olayların bir kısmının gerçekleşmesinde görev alan enzimler sitoplazmada, bir kısmı da organel adı verilen çeşitli yapılarda bulunur.
Ribozomlar ve Protein Sentezi
Prokaryot ökaryot hücrelerin tümünde bulunan, amİnOJ asitlerin peptit bağıyla bağlanarak protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Ribozom zarsızdır. Yapısında ribozomal FtNA (rFtNAve protein bulunur. Büyük ve küçük alt birim olmak üzere iki farklı birimden oluşmuştur. Bu birimler protein sentezi sırasında birleşir. Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde sayıları fazladır. Hücrede; endoplazmik retikulum zarları üzerinde, sitoplazmada, mitokondri ve kloroplast organellerinin içinde, çekirdek zarı üzerinde bulunur.
Endoplazmik Retikulum, Madde Sentezi ve Taşınması
Sadece ökawot hücrelerde bulunan, hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan kanal ve boru sistemidir. Endoplazmik retikulum tek katlı zara sahiptir. Zar yapısı hücre zarına benzer. Hücrenin etkinliğine göre dağılımı, miktarı farklılık gösterebilir. Zarları üzerinde ribozom bulunup bulunmamasına göre ikiye ayrılır.
Golgi cisimciği (Golgi Aygıtı), Salgılama, Paketleme ve Depolama
Sadece ökaryot hücrelerde bulunan, tek kat zarla çevrili disk şeklinde üst üste yassı keselerden oluşan organeldir. Endoplazmik retikulumdan gelen maddelerin çoğunluğu Golgi cisimciğinde işlenir, görevlerine göre sınıflandırılır. Golgi cisimciği üretim, depolama, ayırma ve gönderme merkezi olarak görev alır. Salgı maddelerinin sentezlenip paketlenerek hücre dışına atılmasını sağlar. Sentezlediği glikoprotein, glikolipit ve lipoproteinlerin hücre zarının yapısına katılmasını sağlar. Bitki hücrelerinde çeper yapısına katılan selülozun sentezini yapar.
Koful ve Depolama
Tek katlı zarla çevrili, içi sıvı dolu yapılardır. Prokaryot hücrelerde bulunmazlar. Sadece ökaryot hücrelerde buIunurlar. Hücrelerde bulunan kofullar yapı ve görevleri açısından farklılık gösterebilirler. İçinde çeşitli pigmentler bulunabilir. Bu pigmentler koful öz suyunun asit ya da bazlk olmasına göre renk değiştirir. Kofulun oluşturduğu renkler tozlaşma için böcekleri çiçeğe çeker. Meyvedeki renkler hayvanları çekerek tohumun yayılmasında etkilidir. Hayvan hücrelerinde bulunan kofullar bitki hücrelerine göre daha küçüktür. Bu kofullar hücre zarının fagositoz veya pinositoz sırasında besini sarmasıyla oluşur. Bazı koful çeşitlerini ise Golgi cisimciği oluşturur. Bu kofullar içlerinde salgı maddeleri taşır. Tatlı suda yaşayan tek hücreli ökaryot canlılarda besin kofulu ve hücre içindeki suyu dışarı atan kontraktil kofullar bulunur. Kontraktil koful hücre sitoplazmasındaki su dengesini sağlamak amacıyla suyu difüzyonun tersi yönünde hücre dışına atar.
Plastitler; Madde Sentezi ve Depolama
Bitki hücrelerinde ve alglerde bulunur. Hayvan hücrelerinde, mantar ve prokaryot hücrelerde bulunmazlar. Zarlı organellerdir. Renklerine ve görevlerine göre üç çeşit plastit bulunur. Çift katlı zarla çevrilidir. Dış zar ve iç zar düzdür. İçinde üçüncü bir zar sistemi vardır. İçteki zar, tilakoitleri oluşturur. Tilakoit zarların üst üste dizilerek oluşturduğu yapılara granum denir. Granumların içinde bulunduğu renksiz ara maddeye stroma denir.
Hücre İskeleti ve Destek
Ökaryot hücrelerin sitoplazması içinde bulunan proteinden oluşmuş lifli ağsı yapıya hücre iskeleti denir. Hücre iskeletini oluşturan üç tane yapı elemanı vardır.

Kategori
9. Sınıf Biyoloji Biyoloji
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.