Featured

Güçlü Etkileşimler (Kovalent ve Metalik Bağ) Konu Anlatımı İsabet Akademi

Yükleniyor...
486 İzlenme
Published

Kovalent Bağ ve Kovalent Bileşiklerin Oluşumu: Metaller kendi aralarında kimyasal bağ oluşturamaz. Metal ile ametal elektron alış verişi yaparak iyonik bağ oluşturur. Ametaller ise kendi aralarında elektronlarını ortak kullanarak kovalent bağ oluştururlar.
Kovalent Bağ: Ametallerin elektronlarını ortak kullanarak oluşturdukları bağa kovalent bağ denir. Ametaller elektron alma eğiliminde olan elementlerdir. Bu nedenle ametal atomları kendi aralarında bileşik yaparken kararlı yapıya ulaşabilmek için bazı elektronlarını ortak kullanırlar. Şekilde görüldüğü gibi kararsız elektron dağılımına sahip olan H ve F atomları kararlı hale gelebilmesi için birer tane daha elektrona ihtiyaçları vardır. İki atom da birer tane elektronlarını ortak kullanacak kadar birbirlerine yaklaşıp yörüngelerini çakıştırırlar. Bu şekilde H atomu iki elektron ile dublet kuralına, F atomu ise son yörüngesini sekize tamamlayarak oktet kuralına uyarak kararlı hale gelir. H ile F arasında bir çift elektron ortak kullanılarak kovalent bağ oluşur. Aynı atomlar arasında da kovalent bağ oluşabilir. Buna apolar kovalent bağ denir. Örneğin iki tane 9F atomu arasında oluşan kovalent bağı inceleyelim. F atomlarının kararlı hale gelebilmesi için birer elektrona ihtiyacı vardır. F atomları son yörüngelerini çakıştırarak birer elektronlarını ortak kullanırlar.
Kovalent Bileşiklerin Molekül Yapısı: İyonik bağlı bileşiklerde en küçük birim iyonlardır. İyonların bir araya gelmesi ile düzenli bir yapı olan kristal örgü yapısı oluşmaktadır. Kovalent bağlı bileşiklerin ise en küçük birimi moleküldür. Moleküller birbirlerinden bağımsız hareket edebilmektedirler.
Molekül: Kovalent bağ ile bir araya gelen atom topluluğuna molekül denir. Kovalent bağlı bileşiklerde moleküller arası etkileşim, iyonlar arasındaki etkileşime göre çok zayıftır. Bu nedenle kovalent bağlı bileşiklerin aynı ortamda erime ve kaynama noktaları genellikle düşük, iyonik bileşiklerin ki ise genellikle yüksektir. Bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi d Elektron vermek istemeyen atomlar son yörüngelerini çakıştırarak elektronlarını ortak kullanırlar. Bu şekilde kovalent bağ oluştururlar. Kovalent bağı oluşturan atomlar farklı ise bağ elektronu çekme yetenekleri de farklı olur. Bağ elektronları elektron severliliği yüksek olan atoma daha yakın olur, Atomların elektron severliliği atomun çapına ve değerlik elektron sayısına bağlıdır.
Polar (Kutuplu) Kovalent Bağ: Bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi fazla olan ametal atomu bağ elektronlarını daha fazla çekerek kendine yaklaştırır. Elektronların yaklaştığı atom negatif (-), elektronların uzaklaştığı atom ise pozitif (+) yüklenmiş olur. Kovalent bağda kutuplanma meydana gelir.

Kategori
9. Sınıf Kimya Kimya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.