Featured

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Konu Anlatımı video İsabet Akademi 11. sınıf kimya

Yükleniyor...
9,374 İzlenme
Published

Derişik çözelti:
Bir başka çözeltiye göre çözünen madde oranı fazla olan çözeltiye derişik çözelti denir.
Seyreltik çözelti
Bir başka çözeltiye göre çözünen madde oranı az olan çözeltiye seyreltik çözelti denir. Şekildeki iki çözelti karşılaştırıldığında 2. kaptaki çözeltideki tuz oranı fazla olduğundan 2. kaptaki çözelti derişik çözelti, 1. kaptaki çözelti seyreltik çözelti olarak sınıflandırılabilir. Derişik ve seyreltik sınıflandırmaları başka bir çözeltiye göre yapıldığından görecelidir.
Çözebileceği Madde Miktarına Göre
Bu şekilde bir sınıflandırılmanın yapılabilmesi için, çözücünün en fazla çözebileceği miktar bilinmelidir.
Çözünürlük: Belirli bir sıcaklıkta 100 mL çözücüde (su için 100 gram) çözünebileeek en fazla çözünen miktarına çözünürlük denir.
Doymuş çözelti
Belirli sıcaklık ve hacimde çözebileceği kadar çözüneni çözmüş olan çözeltiye doymuş çözelti denir.
Aşırı Duymuş çözelti
Çözebileceğinden fazla madde çözünmüş olan çözeltiye aşırı doymuş çözelti denir. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır, bir süre beklenirse veya dışarıdan bir müdahale yapılırsa fazla çözünen kısmı çöker. Aşırı doymuş çözelti, doymuş bir çözeltiye çözünen ekleme ile oluşmaz.
Şerbet elde etmek için oda şartlarındaki suya aşırı miktarda şeker eklenir ve karıştırılırsa şekerin bir kısmının çözünmeden kaldığı gözlenir. Ancak bu kaptaki karışım ısıtıldığında şekerin tamamı çözünür. Daha sonra çözelti yavaş yavaş soğutulduğunda çökme gözlenmez.
Çözünürlük
Oda şartlarında 100 gram saf suda en çok 38 gram KNOa tuzu çözünebilmektedir. Buna göre, KNO3 ün çözünürlüğü 38 gramdır. KNOa için çözünürlük 38 g/100 g su şeklinde ifade edilir. Çözünürlük doygun çökeltide tanımlanır.
Çözünürlüğü Etki Eden Faktörler: Tuzların Çözünürlüğü
Tuzların çözünürlüğü sıcaklıkla orantılı olarak artar. Bu tür çözünme ısı alan yani endotermiktir. Aşağıdaki grafikte bazı tuzların çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi verilmiştir.

Kategori
Kimya 11. Sınıf Kimya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.