Featured

Ülkeler Arası Etkileşimi Sağlayan Unsurlar Kültür, Ticaret, Turizm İsabet Akademi

Yükleniyor...
798 İzlenme
Published

Kültürler ve Türk Kültürü: Kültür, belirli bir alanda ve zamanda ortaya çıkan ve belirli bir insan grubuna ait olan yaşam tarzına denir. Kültürlerin ortaya çıktığı bölgeyi, bu bölgedeki insanları, adetlerini, gelenek ve göreneklerini, dil ve özelliklerini kısaca insanların ortaya çıkardığı kültürü, coğrafyanın alt bilim dallarından kültür coğrafyası inceler. Bir kültürü incelemek ve diğer kültürlerle arasındaki farkı görmek için kültürü oluşturan unsurları bilmek gerekir. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi ve manevi unsurlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Kültür ve Coğrafya Arasındaki Etkileşime Örnekler: Kültür iklimden etkilenir. Soğuk bölgelerde kalın giysiler, sıcak bölgelerde ise ince giysiler tercih edilir. Dört mevsim yaşayan bölgelerde yıl boyunca farklı giysiler kullanılır. Yağışın bol olduğu bölgelerde evler ahşaptan yapılır. Kurak bölgelerde ise ev yapımında taş ya da kerpiç kullanılır. Sıcak bölgelerde evlerin pencereleri geniştir. Soğuk bölgelerde ise dardır. Nemli bölgelerde çay, fındık, pirinç gibi ürünler yetiştirilirken, kurak bölgelerde ise buğday, arpa, patates gibi ürünler yetiştirilir.
Türk Kültürü: Türk Kültürünün doğduğu yer Orta Asya'dır. Kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar, doğuda Kingan dağları, batıda Hazar Denizi'ne kadar olan geniş bir alana yayılmıştır. Bölgeye karasal iklim koşulları hakim olduğu için en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Tarım ve diğer faaliyetler ise yerleşik hayata geçildikten sonra gelişmiştir. Göçebe yaşam tarzının en önemli simgeleri at ve çadır kültürüdür. Bu kültüre 'Atlı Göçebe' ya da 'Bozkır Kültürü' denilmiştir.
Ham madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticarete Etkisi: Mal ve hizmetlerin kar elde etmek amacıyla alınıp satılmasına ticaret denir. Ticari faaliyetlerin temel kaynağı ham maddedir. Gıda, tekstil, sanayi, kimya, makine vb. sanayi kollarında sayısız ham madde kullanılmaktadır. Bu nedenle sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler ile ham maddelerin olduğu bölgeler arasında sıkı bir bağ vardır. Ortadoğu'da petrol, Afrika'da madenler, Güneydoğu Asya'da tarım, Kuzey Amerika, Arjantin, Çin, Hindistan, Avustralya ve Rusya'da hayvancılık, İzlanda, Japonya ve Peru'da balıkçılık, Amazon ve Kongo Havzaları, Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika'da ormancılık faaliyetleri daha gelişmiştir. Sanayisi gelişmiş olan ülkeler dışarıdan ham madde alıp işlemektedir. Örneğin Japonya, ham madde bakımından fakir bir ülkedir. Otomotiv, elektrik-elektronik vb. sanayi kollarında gelişmiş teknolojisi sayesinde dışarıdan aldığı ham maddeleri işleyerek Dünya'nın en kaliteli ürünlerini piyasaya sunmaktadır. Sermaye bakımından zengin olan ülkeler, kendi ülkelerinde olmayan ham maddeyi dışarıdan getirip işleyerek pazarda söz sahibi olmaktadırlar. İngiltere'nin Güneydoğu Asya'dan aldığı çayı işleyerek Dünya'nın önemli çay üreticileri arasında olması bu duruma örnektir. ABD, Kanada, Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleri Dünya'nın önemli üretim alanlarıdır. Otomotiv, tekstil, demir-çelik, kimya, elektrik ve elektronik başta olmak üzere birçok ürün bu bölgelerde üretilmektedir. Dünya ticaretinde ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Japonya gibi ülkeler sanayi ürünleri ihraç etmekte, buna karşılık ham madde ve gıda ürünleri ithal etmektedir. Ekvador, Kolombiya, Sri Lanka, Gana gibi ülkeler muz, kahve, kakao, pirinç vb. gıda ürünleri ihraç etmekte sanayi ürünlerini ise ithal etmektedirler.

Kategori
11. Sınıf Coğrafya Coğrafya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.