Featured

Türk İnkılabı 3. Bölüm İsabet Akademi

Yükleniyor...
632 İzlenme
Published

25 Kasım 1925'te kabul edildi. 3 Aralık 1934 tarihli düzenleme ile din adamlarının ibadet yerleri dışında dinî kıyafetlerle gezmeleri yasaklandı. Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin yetkililerinin durumları ise izne bağlandı. TBMM, 30 Kasım 1925'te; tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını kararlaştırdı. Bu kanunla; “şeyh/ik, derviş/ik, çelebi/ik, emir/ik, babalık ve müritlik"gibi unvan ve sıfatların kullanılması yasaklandı. 1935'te kabul edilen bir kanunla cuma günü olan hafta tatili değiştirildi. Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi. TBMM'de 21 Haziran 1934'te kabul edilen bir kanunla her Türk vatandaşının öz adından başka bir soyadı kullanması zorunlu tutulmuştur. Bu kanunla ırk, kabile adları, rütbe ve makamların, gülünç ve ahlaka aykırı ve Türk olmayan kelimelerin soyadı olarak kullanılması da yasaklandı. TBMM'de aynı yıl çıkarılan bir yasayla Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmiştir. Bu kanun toplumsal eşitliğin sağlanmasını ve resmi işlemlerinde kolaylaşmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yapılan sa, vaşlar ve Kurtuluş Savaşı sonunda Cumhuriyet başlarında Ülke nüfusunun yaklaşık % 75'i köylerde yaşamakta ve nüfusun çoğunluğunu da çocuk, kadın, yaşlı ve gaziler oluşturmaktaydı. 1929'da fazla çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutuldu. 1930'da ülkenin birçok yerine doğumevi kuruldu, fakirlere ücretsiz ilaç dağıtıldı. 1931'de altı ya da fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi. 1932'de nüfus artışını istenen seviyeye çıkartmak, anne ve bebek ölüm oranlarını düşürmek için alınması gerekli önlemleri araştırmak üzere nüfus komisyonu kuruldu. 1934'te Türkiye'ye yönelik göçleri teşvik amacıyla göçmenlere, gümrük muafiyeti getirildi. Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadınının millî egemenlik ve eşitlik ilkesi çerçevesinde haklar kazanmasını sağladı. Bu doğrultuda; 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun kabul edildi ve bu kanun altı ay sonra yürürlüğe girdi. Bu kanunla hukuk alanında büyük ölçüde kadın-erkek eşitliği sağlandı. Türk kadını 1930'da belediye seçimlerine katılma, 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma ve 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazandı. Atatürk, kadın-erkek eşitliğini uluslararası bir hukuk kuralı haline getiren İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları Sözleşmeleri henüz ortada yokken Türk kadınına ülkesinin yönetimine katılma hakkı verilmiştir. Kalkınmak için saniyeleşmenin bir zorunluluk olması nedeniyle 1927'de Teşvikîsanayi Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla Özel sektörün ekonomi alanında aktif rol oynaması amaçlandı. Ancak yeterli sermaye birikim ve kalifiye elemanın olmaması ayrıca 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın nedenleriyle de istenilen amaca ulaşılamadı. Teşvikîsanayi Kanunu'nun başarısız olması nedeniyle 1923 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı. Böylece ekonomide planlı dönem başladı. Bu kanun 1934'te uygulanmaya başladı. 1935'te yeraltı kaynaklarının tespit edilmesi, işletilmesi ve elektrik işlerine yönelinmesi amacıyla, Etibank Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi kuruldu. 1936'da İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanmasına başlandı. Ancak bu kanun II. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle uygulanamadı.

Kategori
11. Sınıf Tarih Tarih
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.