Featured

Tarımda Kullanılan Yöntemleri Farklı İki Ülke Çad ve Hollanda İsabet Akademi

Yükleniyor...
854 İzlenme
Published

Tarım sektörünün en önemli özelliklerinden biri beslenme, barınma ve giyinme gereksinimini sağlaması ve diğer sektörlere ham madde sağlamasıdır. Sanayi alanında çok gelişen bir ülke bile olsa mutlaka ya tarımsal ürün üretmek ya da dışarıdan tarım ürünü almak zorundadır. Tarım, Dünya'da her ülkede aynı ölçüde yapılmaz. Bazı ülkelerde modern tarım yapılırken bazı ülkelerde geleneksel yani ilkel tarım yapılır.
Modern (İntansif) tarım: Tarımda verimin çok fazla olduğu, gelişmiş ülkelerin uyguladığı tarım yöntemidir. Sulama, gübreleme, tohum ıslahı, gen aktarımı gibi tarımda verim artırıcı tüm yöntemler kullanılır.
İlkel (Ekstansif) tarım: Tarımda verimin az olduğu, gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde uygulanır.
Geleneksel Yöntemlerle Tarım Yapan Bir Ülke: ÇAD
Orta Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülkenin büyük bölümü Sahra Çölü ile kaplıdır. Ülke adını bir zamanlar Afrika'nın 2. büyük gölü iken günümüzde normal büyüklüğünün % 10'u kadar küçülmüş olan Çad Gölü'nden alır. Yüzölçümü 1.284.000 km2'dir ve nüfusu 10.329.000 kişidir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Ancak bilim ve teknoloji yeterince gelişmediğinden geleneksel yöntemlerle yapılır ve verim ile gelir çok düşüktür. Tarım arazisi oranı çok azdır. (Sahra ÇöIü'nden dolayı) Nüfusun yaklaşık % 80'i tarım sektöründe yer alır. Pamuk, keten, mısır, buğday, pirinç, patates, susam, yer fıstığı, şeker kamışı ve manyok (tropikal ve nişasta oranı yüksek bir bitki) başlıca tarım ürünleridir. 4 En çok ihraç ettiği ürün (%80) pamuktur; ancak pamuk ticareti Fransız şirketlerin tekelindedir. Bazı yılların kurak geçmesi, tarımda sulama, gübreleme ve makineleşme oranının düşük olması, bitki hastalıklarıyla mücadelenin yok denecek seviyede olması, çekirge istilaları tarımda çok büyük problemlere neden olur ve tarımsal geliri düşüktür. Hayvancılık, tarıma göre daha iyi olsa da yine de geleneksel ilkel yöntemlerden (ekstansif) dolayı gelir düşüktür.
Modern Yöntemlerle Tarım Yapan Bir Ülke: HOLLANDA
Hollanda'nın nüfusu 16 milyon, yüzölçümü 41.860 km2'dir. (Türkiye'den ve Çad'dan çok daha küçüktür.) Ancak tarımda kullandığı ileri teknolojiler (entansif tarım) sayesinde Avrupa'nın en önemli tarım ürünü ihracatçısıdır. Tarım alanları az olmasına rağmen sermaye fazlalığı, modern tarım yöntemleri (entansif tarım) ve gen mühendisliği konusunda yaptığı çalışmalar verimi çok fazla arttırır. Nüfusun % 5'ten azı tarımda tarımda çalışır. Tarım ürünleri ve bahçecilik-çiçekçilik ürünlerinin ihracatında Avrupa'da birinci, Dünya'da üçüncüdür. Hollanda topraklarının % 40'i deniz doldurularak kazanılmıştır. (Folder alanları) Polder: Hollanda'nın deniz doldurup kazandığı topraklar. Hollanda; peynirleri, yel değirmenleri, laleleri, bisikletleri ve sosyal haklarıyla tanınır. Ülkenin resmi adı olan "Netherland" "Alçaktaki Ülke" anlamına gelir.

Kategori
11. Sınıf Coğrafya Coğrafya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.