Featured

Tarih Bilimine Giriş 2. Bölüm İsabet Akademi

Yükleniyor...
628 İzlenme
Published

Kronik Tarih Yazıcılığı
Bu tarih yazıcılığında her yılın olayları, aralarında herhangi bir bağlantı gözetilmeleri kronolojik olarak sıralanır. Yoruma yer vermez, neden-sonuç ilişkisi incelenmez. Bu türün en güzel örneğini Anadolu'da yaşamış Hititlerin tanrılarına hesap vermek amacıyla hazırladıkları anallar (yıllıklar) alır.
Sosyal Tarih Yazıcılığı
Öğretici tarihin duygusal yönlerine yer vermeyen, öğüt ve nasihatı amaç edinmeyen tarih yazıcılığı türüdür. Olayların neden ve sonuçları somut esaslara dayandırılmaya çalışılır.
Türklerde Tarih Yazıcılığı
Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılığı, devlet politikası doğrultusunda hükümdarların hayatları, siyasi ve askeri başarılarının vakayiname tarzında anlatılmasını içermektedir. Tarihi olayları kronolojik sıra ile anlatan, genellikle yazan kişinin sübjektif (öznel) görüş ve değerlendirmelerini içeren eserlere vakayiname denir. Osmanlı Devleti'nde tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen kişiye vakanüvis denir. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi vakanüvisi Naima'dır. Dursun Bey, Oruç Bey, Âşık Paşazade, İdrisi Bitlisi, Peçevi bu şekilde eserler vermiştir. Ahmet Cevdet Paşa klasik Osmanlı tarihçiliğine yeni bakış açısı getirmiş, eserlerini arşiv belgelerine dayandırmıştır.

Kategori
9. Sınıf Tarih Tarih
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.