Featured

Tanzimat Dönemi Roman İsabet Akademi

Yükleniyor...
743 İzlenme
Published

Tanzimat I. Dönem sanatçıları, edebiyatı toplumu aydınlatmada bir araç olarak görmüşlerdir. Bu yüzden romanları, toplumu uyarıcı ve onlara yol gösterici niteliktedir. Romanlar teknik açıdan kusurludur. Uzun betimlemelere ve rastlantılara yer verilmiştir. Yer yer romanın akışı durdurularak okuyucuya bilgi verilmiştir. Daha çok aile, görücü usulüyle evlilik, çocukların yanlış yetiştirilmesi, kölelik cariyelik ve yanlış Batılılaşma gibi sosyal konular işlenmiştir. Bu döneme ait romanlarda I. Dönem yazarları (Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami) romantizmin, II. Dönem yazarları (Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım) ise realizmin etkisindedir. Ahmet Mithat Efendi (Müşahedat) ve Nabizade Nazım (Karabibik) natüralizmin etkisinde eser vermişlerdir. Kişiler romantizmin etkisiyle tek yönlü ele alınmış; iyi-kötü çatışması üzerinde durulmuş; iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür, iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Romanlar çoğunlukla "ölüm, intihar, kaybolup gitme" gibi trajik bir sonla biter. Özellikle Ahmet Mithat Efendi, roman ve hikayelerinde olayın akışını keserek okuyucuya ansiklopedik bilgiler vermiştir. Konular, günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır. (Romantik eserler) Tanzimat romanlarında romantizmin de etkisiyle, hayal ve duygu ön plandadır. Duygular abartılı bir şekilde anlatılmıştır. Tanzimat edebiyatında roman türünde eser veren sanatçılar, bu türün ilk örneklerini verdikleri için yazdıkları romanlar teknik yönden kusurludur. Romantizm etkisiyle yazılan romanlarda olayların kurgusunda rastlantılara sıkça yer verilmiştir. Mesela aşk ilişkileri genellikle rastlantılar üzerine kurulur. İlk görüşte aşk vardır.

Araba Sevdası
-> Bu romanın konusu, konunun işleniş biçimi açısından ilk realist roman olma özelliği taşır.
-> Romanda anlatılan aşk olayının başlaması ve gelişmesi de romantik anlayışın güzel örneklerindendir.
-> Diyebiliriz ki yazar, bu eseri ile romantizmden realizme geçiş yapmıştır.
-> Romanın kahramanı Bihruz Bey, birçok açıdan Ahmet Mithat Efendi'nin "Felatun Bey'le Rakım Efendi" romanındaki Felatun Bey'e benzemektedir.
-> İki eser karşılaştırıldığında "Araba Sevdası" daha moderndir.
-> Anlatılan olay ve karakter bakımından "Araba Sevdası" teknik bakımdan, Halit Ziya'nın romanlarına göre zayıftır.

Kategori
11. Sınıf Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.