Featured

Söz Sanatları İsabet Akademi

Yükleniyor...
576 İzlenme
Published

Teşbih (Benzetme): Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanı, güçlü olana benzetmeye teşbih denir. Tam bir teşbihte dört unsur bulunur.
1. Benzeyen: Benzetilen ögelerden zayıf olanıdır.
2. Kendisine Benzetilen: Benzetilen ögelerden güçlü olanıdır.
3. Benzetme Yönü: Benzetilen Ögeler arasındaki ortak ilgidir.
4. Benzetme Edatı: Benzerliği ortaya koyan kelimelerdir.

İstiare (Eğretileme): Teşbihin ana ögelerinden sadece benzeyen ya da kendisine benzetilenle yapılan teşbihe istiare denir. Yalnız kendisine benzetilenin bulunduğu istiareyi açık istiare denir Yalnız benzeyenin bulunduğu istiareye de kapalı istiare denir. Kişileştirmenin olduğu yerlerde kapalı istiare de mutlaka vardır çünkü bu tür söyleyişlerde aşağıdaki örneklerde olduğu gibi doğadaki herhangi bir varlık insana benzetilir ama insan dile getirilmez.

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması): Bir adın başka bir ad yerine benzetme amacı güdülmeden gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır.
-> Dün geceyi de Van, dışarıda geçirdi. (“Van" ile kastedilen "halk"tır.)
-> Ayaklarını çıkarmadan içeri girme! (“ayaklarını" ile kastedilen "ayakkabı"dır.)
-> Bugünlerde Orhan Veli'yi elinden düşürmüyor. (“Orhan Veli" ile kastedilen "şiir kitabı"dır.)

Teşhis (Kişileştirme): Cansız varlıklara ve insan dışındaki canlılara insan özellikleri vermeye teşhis denir. "Sarhoş martıların kovaladığı hırçın rüzgar, serseri kaldırımların şefkatine sığınırken utangaç yüzünü gösterdi güneş." Bu cümlede "martı, rüzgar, kaldırımlar ve güneş"e insan nitelikleri verilerek kişileştirilmiştir.

İntak (Konuşturma): Cansız varlıklara ve insan dışındaki canlılara şahsiyet kazandırıp onları konuşturmaya intak denir. Mor menekşe: "Bana dokunma!" diye bağırdı. Minik kuş: "Anne beni rüyalar ülkesine götür." diye yalvarıyordu.

Tezat (Karşıtlık): Aralarındaki bir ilgiden dolayı aynı konu ile ilgili karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasına tezat sanatı denir.
Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin.
Gülmek ol goncaya münasiptir.
Ağlamak bu dil-i hazine gerek.
Neden böyle düşman görünürsünüz.
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.
Ben de gördüm güneşin doğarken battığını
Esrarlı bakışın gönlü yaktığını

Kategori
10. Sınıf Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.