Featured

Ortak Payda: Bölge İsabet Akademi

Yükleniyor...
728 İzlenme
Published

Coğrafyacılar, Dünya'yı daha iyi algılamak ve doğru' ifade edebilmek için yeryüzündeki benzer alanları tespit ederek bölge kavramını oluşturmuşlardır. Bu anlamda bölge; iklim, yüzey şekilleri, beşeri ve ekonomik etkinlikler açısından kendine özgü benzerlik gösteren coğrafi birimdir. Doğal özelliklere göre oluşturulan bölge sınırlarında pek değişim olmaz. Jeomorfolojik birimlerin ortak özellik taşıdığı bölgelerdir! Örneğin dağlık ve engebeli bölgeler, alçak ve sade bölgeler, flüviyal topoğrafya (akarsuların şekillendirdiği yüzey) bölgeleri, karstik bölgeler gibi. Akarsuların su toplama bölgeleridir. Bunlar akarsuyun döküldüğü yere göre sınırlandırılabilirler. Örneğin Hint Okyanusu Havzası (Hint Okyanusu'na dökülen akarsu havzaları), Basra Körfezi Havzası, Karadeniz Havzası gibi. Ayrıca havzalar akarsuyun adıyla da bölge oluşturabilir. Örneğin Amazon Havzası, Kızılırmak Havzası gibi. Kimi akarsular topladıkları suyu denize taşıyabildikleri gibi (açık havza) kimileri denize ulaştıramazlar (kapalı havza) gibi. Bölge kavramı içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri de, bölgenin sürekliliğidir. Oluşturulan kimi bölgelerin sınırları zaman içerisinde değişim göstermezken (sınırları sürekli olan bölgeler) kimisinin ise kısa süreler içerisinde değişim gösterdiği (sınırları değişiklik gösterebilen bölgeler) görülür. Bunları örneklendirdiğimizde görülecektir ki, coğrafi bölgelerde (doğal bölgeler) sınırlar kolay değişim göstermezken coğrafi olmayan bölgelerde (beşeıi ve ekonomik bölgeler) ise kısa sürelerde değişim olmaktadır. Bir kıtada bölgeler ayrılabileceği gibi, bir ülke içerisinde de farklı bölgeler ayrılabilir. Avrupa'nın Akdeniz Bölgesi, Alp Dağları Bölgesi, Orta Avrupa Bölgesi, Balkan Ülkeleri gibi kıta genelinde ayrılan bölgeler içerisinde birçok devletler de bulunabilir. Bu ülkeler arasında siyasi yönden farklı idari şekiller olabilir; ancak, çoğunda beşeri ve ekonomik etkinlikler yönünden benzerlik söz konusudur. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa'nın bir bölümünde Akdeniz iklimi şartları egemendir. Akdeniz`e özgü olan bitki formasyonu bulunur ve Akdeniz iklimine özgü tarım ürünleri yetiştirilir. Bu doğal ortam şartları, farklı siyasi kimlikteki ülkelerin kültür ve ekonomilerinde benzer özellikler taşımasına neden olmaktadır. Görüldüğü gibi bir bölge sınırları içerisinde kaldığı halde farklı bölgeler de oluşturulabilmektedir. Örneğin siyasi kriterlere göre sınırları belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti'nde dağlık bölgeler ve düz bölgeler sınırları ayırt edilebileceği gibi, dağlık bölgelerin bir kısmı kıyı bölgesi bir kısmı ise denize kıyısı olmayanlar diye de ayrıştırılabilir. Bu farklı bölgelerin bir kısmı Akdeniz havzası içerisinde kaldığı halde bir kısmı Karadeniz Havzası'nda yer alır. Akdeniz Havzası içerisinde kaldığı halde kimi yerler tarım bölgeleri olarak, kimi yerler tarım dışı bölgeler arasında düşünülebilir.

Kategori
9. Sınıf Coğrafya Coğrafya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.