Featured

Mantık 1. Bölüm İsabet Akademi

Yükleniyor...
1,058 İzlenme
Published

Önerme: Doğru veya yanlış bir hüküm bildiren, aynı anda her! doğru hem de yanlış olamayan ifadelere Önerme denir. Doğru önermelerin doğruluk değeri "1", yanlış önermelerin doğruluk değeri “0" dır.

n tane farklı Önermenin 2" tane farklı doğruluk değeri vardır.
İki önerme için 4 farklı doğruluk değeri, üç Önerme için 8 farklı doğruluk değeri vardır.
Denk Önermeler
Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk Önerme denir. p ve q önermeleri birbirine denk ise p denk q, denk değil ise p denk değil q şeklinde gösterilir.
Bir Önermenin Olumsuzu (Değili)
Bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeye ilk Önermenin olumsuzu (değili) denir. Bir Önerme doğru ise değili yanlış, yanlış ise değili doğrudur. p önermesinin olumsuzu (değili) p' ile gösterilir.
Bileşik Önermeler
İki veya daha fazla Önerme “ve", “veya", “ya da", “ise", “ancak ve ancak" gibi bağlaçlarla birbirine bağlanırsa bileşik Önerme elde edilir.
"Kar yağıyorsa yollar buz tutmuştur" önermesinin tersini, karşıtını ve karşıt tersini yazınız.
Totoloji ve Çelişki
Bileşenlerinin tüm doğruluk değerleri için doğru olan bileşik önermelere "totoloji", bileşenlerinin tüm doğruluk
değerleri için yanlış olan bileşik önermelere de "çelişki" denir.

Örnek: "Kar yağarsa, sıcaklık düşer." önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kar yağmazsa sıcaklık düşmez.
B) Sıcaklık düşmezse kar yağmaz.
C) Sıcaklık düşerse kar yağar.
D) Kar yağarsa sıcaklık düşmez.
E) Sıcaklık düşmezse kar yağar.
Açık Önermeler
İçinde en az bir tane değişken olan ve değişkenin aldığı değerlere göre doğruluk değeri değişebilen ifadelere
"açık Önerme" denir.
Niceleyiciler
"Bazı" ve “Her" sözcüklerine “niceleyici" denir. Bazı niceleyicisinin sembolü "bazı", "Her”' niceleyicisinin sembolü ise her dir.
Aksiyom
Doğruluğu kanıtlanmadan kabul edilen önermelere aksiyom denir. Örneğin “İki şey ayrı ayrı bir şeye eşitse, o iki
şey kendi aralarında eşittir." ifadesi bir aksiyomdur.
Yani x :10 ve y = 10 ise x = y olduğu açıktır.

Kategori
Matematik 11. Sınıf Matematik
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.