Featured

Küresel ve Bölgesel Örgütler İsabet Akademi

Yükleniyor...
670 İzlenme
Published

Birleşmiş Milletler (BM): Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te New York'ta 51 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler tarafından savaş sonunda çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur. Birleşmiş Milletler'in 192 Üye ülkesi bulunmaktadır. Vatikan, İsviçre, Tayvan, Monaco, Andorra ve Mauru Birleşmiş Milletler'e üye değildir. Türkiye BM'nin kurucu üyeleri arasındadır.

Güvenlik Konseyi: Beş daimi, on geçici üyesi vardır. Beş daimi üye ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere'dir. Bu ülkelerin onaylamadığı karar yürürlüğe girmez. Güvenlik Konseyi, çatışma olan bölgelere gözlemci gönderebilir. Çatışmaların şiddetlenmesine bağlı barış gücü askerleri ile müdahale edebilir.

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü): NATO İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Bloku ülkelerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı ABD, Kanada, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, İngiltere, İzlanda, İtalya, Norveç, Lüksemburg ve Portekiz tarafından 19 Nisan 1949'da Washington'da kurulmuştur. NATO antlaşması gereği Üye ülkelerden herhangi birine saldırı olduğunda diğer üye ülkeler, o ülkenin savunmasına destek verecekler. Türkiye 1952'de NATO'ya'ya üye olmuştur. NATO'nun en yüksek sivil organı Kuzey Atlantik Konseyi'dir. Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'dedir. Konsey yılda en az iki defa bakanlar düzeyinde toplanır. NATO genel sekreteri toplantıya başkanlık eder. NATO'nun en yüksek askeri organı ise Askeri Komite'dir. Üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından oluşur.
IMF'nin kuruluş amaçları; Kısa vadede ödeme güçlüğü çeken ülkelere krediler vererek Dünya ticaretinin canlılığını devam ettirmek Üye devletlerdeki nüfusun istihdamını artırmak Ülkeler arasında meydana gelebilecek para meselelerini çözmek Devalüasyonlara engel olmak IMF, üye ülkelerin bütçelerinin açık vermesi ya da fazla vermesi durumlarında müdahale eder. Bu işi Guvernörler Heyeti icra eder. Üye ülkelerin oy gücü iştirak ettiği sermaye ile doğru orantılıdır. En fazla oy hakkı olan ülke sermayesi en fazla olan ABD'dir. Türkiye IMF'ye 1947'de Üye olmuştur. Ülkemiz de zaman zaman IMF'den kredi kullanmıştır.

Greenpeace (Yeşil Barış): 1971'de Dünya çapında çevre duyarlılığını arttırmak için kurulan bir örgüttür. Çalışmaları gönüllülük esasına dayandığı için kurum ve devletlerden resmi bir kaynağı yoktur. Ancak gönüllü destek veren kişilerden yardım almaktadır. Greenpeace, Dünya'nın yaşanabilir bir yer olarak kalması için çaba göstermekte olup, çevre sorunlarını basın ve yayın yolu ile gündeme getirerek kamuoyunun dikkatini çekmektedir. 1991'de Türkiye'de temsilciliğini kurmuştur. Greenpeace, Dünya'daki su kaynaklarının ve canlıların korunması, nükleer kirliliğin engellenmesi, küresel ısınmaya karşı insanların bilinçlendirilmesi, karbon oranı yüksek yakıtların kullanımının azaltılıp yenilenebilir temiz enerjinin kullanılması ve canlı yaşamının korunması için çalışmalar yapmaktadır.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEİ): 25 Haziran 1992'de kurulan bu örgüt, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Romanya, Arnavutluk, Kırım, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Bulgaristan üye olan ülkelerdir. KEİ ülkelerinin imzaladığı protokol ile; Enerji, sanayi, madencilik, ulaşım, haberleşme, sağlık, bilim, teknoloji, tarım ve hayvancılık vs. gibi birçok ekonomik faaliyette ortak projeler üreterek müşterek kalkınma hedeflenmiştir.

Kategori
11. Sınıf Coğrafya Coğrafya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.