Featured

Kompleks Oluşma - Ayrışma Dengeleri Konu Anlatımı İsabet Akademi

Yükleniyor...
886 İzlenme
Published

Kompleks iyon oluşumu, suda çözünmeyen bazı bileşikleri suda çözünür hale getirir. Diğer bir değişle az çözünen bir bileşiğin iyonlarından biri çözeltiye katılan diğer bileşiklerle kompleks oluşturuyorsa çözünürlük artar.
Koordinasyon Bağlarının Oluşma Mekanizması
9. sınıfta kovalent bağlar konusu anlatılırken kovalent bağların elektronların ortak kullanımı sonucu oluştuğu belirtilmişti. Bağı oluşturan elektronlar bağı oluşturan atomlar tarafından 1e ortak kullanıma vermek şekliyle gerçekleşirdi ve kovalent bağların genellikle ametal atomları arasında oluştuğu söylenir. Bir atomun bağ yapabilmesi için Lewis yapısında eşleşmemiş elektronu olması gerekir.
Bağı oluşturan elektronların her ikisininde bir atom tarafından sağlanması ile oluşan bağa koordinasyon bağları (koordine kovalent bağ) denir. Koordinasyon bağlarıyla oluşan bileşiklere kompleks bileşik (koordinasyon bileşiği) denir. Koordinasyon bağları kovalent bağlar kadar güçlüdür. Aralarındaki fark oluşum mekanizmasıdır.
Lewis Asitleri ve Bazları
Brønsted-Lowry'nin asit baz teorisini ileri sürdükleri yıllarda Newton Lewis'de bir asit baz teorisi geliştirmişti. Lewis'e göre elektron çifti alabilen maddeler asit, elektron çifti verebilen maddeler bazdır.
Bir maddenin elektron nokta (Lewis) yapısına bakarak asit mi, yoksa baz mı olduğuna karar verilebilir. Kompleks bileşiklerde merkez atom için Lewis asidi, ligant için Lewis bazı diyebiliriz.
Kompleks İyonun Çözünürlüğe Etkisi
Çözünürlüğe etki eden faktörlerden biri de kompleks iyon etkisidir. Çözünme dengesindeki bir iyonun kompleks oluşturması dengeyi etkiler ve çözünürlüğü artırır.
İnsan Vücudu ve Kompleksler
Vücudumuzda da kompleks bileşikler oluşmakta ve bu bileşikler insan vücudu için büyük önem arz etmektedir. Hemoglobin, sitokrom, miyoglobin vücudumuzda kompleks oluşturan maddelere örnek olarak verilebilir. Vücudumuzda bulunan hemoglobin demir iyonlarıyla kompleks oluşturur. Bu kompleks vücudumuzda O2'nin taşınması için çok önemlidir. Solunum yoluyla alınan oksijen (02) hemoglobin ile birleşerek oksihemoglobin kompleksini oluştururlar.

Kategori
Kimya 11. Sınıf Kimya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.