Featured

Koligatif Özellikleri 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

Yükleniyor...
13,047 İzlenme
Published

Koligatif Özellikler
Çözünen taneciklerin cinsine bağlı olmayıp sayısına bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. Çözünen taneciklerin atom, iyon, molekül olmasının da önemi yoktur.
Koligatif özellikler;
-› Buhar Basıncı Düşmesi
-› Kaynama Noktası Yükselmesi
-› Donma Noktası Alçalması
-› Ozmotik Basınç
Buhar Basıncı Düşmesi
Sıvısı ile dengede olan buharların uyguladığı basınca buhar basıncı denir. Tanecikleri arasındaki etkileşimi güçlü olan sıvılar zor buharlaştığından buhar basıncı düşük olur. Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Sıvı içerisinde tuz çözündüğünde, yüzeydeki sıvı moleküllerinin sayısı azalır. Bu durumda buharlaşma ve buhar basıncı düşer.
Çözelti içindeki çözünmüş olan tuz miktarı arttıkça buhar basıncı düşer. Su içerisine tuz yerine şeker eklendiğinde yine suyun buharlaşması zorlaşacak buhar basıncı düşecektir. Çözeltinin buhar basıncı, çözeltiyi oluşturan sıvı bileşenlerin kısmi basınçlarının toplamına eşittir. A çözücüsü ile B çözüneninden oluşan ideal bir çözeltinin buhar basıncı (PT), A'nın buhar basıncı (PA) ile B'nin buhar basıncı (PB) toplamına eşittir.
Çözeltiyi oluşturan bileşenlerin buhar basınçları, bileşenlerin miktarına bağlıdır. Bu nedenle bileşenlerin buhar basıncı, mol kesri dikkate alınarak hesaplanır. A çözücüsünün kısmi buhar basıncı (PA), saf haldeki A'nın buhar basıncı (P°A) ile çözeltideki mol kesri (XA) çarpılarak bulunur.
Kaynama Noktası Yükselmesi
Ağzı açık bir kapta ısıtılan suyun sıcaklığı ve buhar basıncı gittikçe artar. Buhar basıncı açık hava basıncına eşitlendiğinde su kaynamaya başlar. Kaynama süresince suyun sıcaklığı ve buhar basıncı sabit kalır.
Grafik incelendiğinde; sıcaklık arttığında saf su ve doymuş tuzlu su çözeltisinin buhar basınçlarının arttığı görülmektedir. Saf suyun buhar basıncı açık hava basıncına 100 C'de eşitlenirken tuzlu su 120 C'de eşitlenir. Çözeltinin derişimi arttıkça buhar basıncı düşer, kaynamaya başlama sıcaklığı yükselir.

Kategori
Kimya 11. Sınıf Kimya
  • rüstem

    sorularda ekleyebilirdiniz