Featured

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1. Bölüm İsabet Akademi

Yükleniyor...
661 İzlenme
Published

Destan Dönemi: Destan Dönemi Türk edebiyatı, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemde oluşturdukları edebiyattır. Destan Dönemi ürünleri sözlü olarak oluşturulmuş, yine sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Bu döneme "Destan Dönemi Türk edebiyatı" denmesinin sebebi ise bu dönemde daha çok destanların söylenmesi ve ağırlığının olmasıdır. Destanlar da sözlü olarak ortaya çıkmış ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Destanların manzum olarak söylenmesi ve yazıya aktarılması ise çok sonralar' olmuştur. Destan Dönemi Türk Edebiyatı, MÖ 4000-3000'li yıllardan başlayarak Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği (daha öncesinde Şamanizm, Budizm, Maniheizm gibi dinlere inanmaktalar) XI. yüzyıl ortalarına kadar sürer. Göktürklere ait VIII. yüzyıla kadar olan bu uzun döneme Sözlü Edebiyat Dönemi adı verilmiştir.

Eski Türklerde Dini Törenler: Göçebe yaşam süren Türkler, klan ve boy halindeki toplumlarda olduğu gibi, bir totem inancı çevresinde birleşmişlerdi. Totem, herhangi bir aşiretin kendisinin atası saydığı ve ismini aldığı hayvan ya da bitkinin tapılacak varlık olarak görülmesidir. Türkler, bu dönemlerinde totem kabul edilen hayvanı avlayıp etini yiyemezdi. Türk boylarının totemleri arasında “bozkurt” ve "sığır" önemli bir yere sahipti. Dinsel törenler bu totemler arasında yapılırdı. Türklerde totemizm inancı zamanla yerini yer, gök, yer altı tanrılarına ve "Şamanizm"e bırakmıştır. Totemler için dini ayinler gerçekleştirilmiş, bu törenler hem ayin hem de bir çeşit eğlence özelliği göstermiştir. Türklerde bu törenleri "şaman, kam, baksı, ozan" ismini alan kişiler yönetirdi.

Sözlü Edebiyat: Sözlü edebiyat ürünleri, henüz yazının bulunmadığı dönemlerde daha çok dini törenlerde üretilmiş, nesilden nesile aktarılmıştır. Sözlü edebiyat ürünlerinin tamamı eski Türklerin İslamiyet ile tanışmadan önce oluşturdukları edebiyattır. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldığı ve çok sonraları yazıya geçirildiği için maalesef sözlü edebiyat ürünlerinin birçoğu tarihin görünmeyen yüzünde kalmıştır.

Kategori
10. Sınıf Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.