İlk Türk Devletleri konu anlatımı video 9. sınıf tarih çözümlü sorular
Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

İlk Türk Devletleri 1. Bölüm İsabet Akademi

Öne Çıkan
Reklamlar

Yükleniyor...

Reklamlar

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Ekleme Tarihi by Sercan Yıldız - Kategori: 9. Sınıf Tarih Tarih
444 İzlenme

Açıklama

Türkiye adının birçok yerde kullanılması Türklerin geniş bir coğrafyada yayıldıklarını ve gittikleri yerleri vatan olarak gördüklerini gösterir.
Türklerin Orta Asya'dan Göç Etmesinin Nedenleri
-› Kuraklık ve iklim şartlarının değişmesi
-› Tarım ve otlak alanlarının daralması
-› Türk boyları arasında çatışmalar yaşanması
-› Hayvan hastalıklarının artması
-› Yabancı milletlerin baskılarına karşı koyamayan Türk boylarının esir olmak yerine göç etmeyi tercih etmesi
-› Türklerin yeni yurtlar edinmek istemesi
Türk Göçlerinin Sonuçları
-› Türkler ve Türk kültürü Anadolu, Suriye, Sibirya ve Orta Avrupa'ya yayıldı.
-› Türklerin yerleştikleri bölgelerin halklarıyla kaynaşması yeni kültürlerin ortaya çıkmasını sağladı.
-› Türk göçü, Asya ve Avrupa'nın sosyal yapısının değişmesine neden oldu.
Hun Türklerinin Avrupa'ya göçü, evrensel sonuçlar doğuran Kavimler Göçü'ne neden olmuştur. Türklerin dünyanın değişik bölgelerine göç etmeleri, Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır. Türk kültürüyle uyuşmayan Hristiyanlık, Maniheizm vb. dinleri benimseyen Türkler asimile olmuşlardır.
Büyük (Asya) Hun Devleti
Bilinen en eski Türk devletidir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Hunların tarihlerine ait en eski belge Çin ile M.Ö. 5518'de yapılan Çince yazıI-q mış bir antlaşmadır. Kuzey Şansi Antlaşması olarak bilinen bu antlaşma, Orta Asya tarihinin bilinen en eski antlaşmasıdır. Çin imparatoru Shih Huang -ti, Hun akınlarını engellemek için kale ve kuleleri bir duvarla birleştirerek ünlü Çin Seddi'ni meydana getirmiştir (M.Ö. 214). Türklerin ilk dönemlerine ait kesin bilgilere ulaşılamamasının nedeni, Türklerin göçebe olması ve yazıyı geç kullanmalarıdır.
Teoman Dönemi (M.Ö. 220 209)
Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman (Tuman)'dır. Türk boylarını birleştirip bir araya getirmiştir. Teoman, eşinin etkisinde kalarak diğer eşinden olan oğlu Mete'yi Yüeçilere esir göndermiş ancak Mete esaretten kurtulmuştur. Baba Teoman ile oğul Mete arasında yaşanan taht kavgasını Mete kazanmış ve yeni Hun hükümdarı olmuştur. Kut anlayışı, dünyayı yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Türk hükümdar ailesine (hanedan) verildiği inanışıdır. Türklerdeki kut anlayışı, hanedan üyesi erkeklerin tahttan hak talep etmelerine neden olmuştur. Kut anlayışı Türk devletlerinde taht kavgalarına ve devletin kısa sürede parçalanmasına neden olmuştur.
Mete Dönemi (M.Ö. 209 174)
M.Ö. 209'da tahtta çıkan Mete Han, dünyanın en disiplinli{ ordusunu kurmuştur. Mete, Çin üzerine düzenlediği seferler sonrası bu ülkeyi yiyecek, ipek ve yıllık vergi ödemeye razı etmiştir. Mete döneminde Orta Asya'da Türk topluluk ve devletleri bir bayrak altına toplanmıştır. Mete ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırarak yönetmiştir. İkili teşkilat denilen bu sistemin amacı ülke yönetimini kolaylaştırmaktır. Mete'nin idari ve askeri alanlarındaki çalışmaları kendisinden sonraki hükümdarları etkilemiştir. Büyük Hun Devleti'nin askeri ve idari teşkilatı, ekonomik ve sosyal yapısı, hukuk ve sanatı kendisinden sonraki Türk devletlerince örnek alınmıştır.

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS