Featured

Hücre Zarından Madde Alışverişi İsabet Akademi

Yükleniyor...
675 İzlenme
Published

1. Pasif Taşıma
Çözeltiyi oluşturan çözücü ortam ile çözünen maddeleri oluşturan moleküller sürekli hareket halindedir. Bu hareketi sağlayan sahip oldukları kinetik enerjileridir. Pasif taşımada moleküller çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru kendiliğinden hareket eder.
Pasif Taşıma;
-› Yoğunluk farkı esasına göre gerçekleşir. (Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru.)
-› ATP (enerji) harcanmaz.
-› Canlı hücrelerde, cansız hücre ve ortamlarda gerçekleşebilir.
Pasif taşıma ile ilgili gündelik hayatta gözlemleyebileceğimiz birçok örnek bulunur. Küp şekerin suya atıldığında su içinde çözünerek sahip olduğu kinetik enerjiyle dağılması, hazır poşet çaylarının sıcak su içinde dağılması, kolonya kokusunun oda içinde yayılması pasif taşıma ile gerçekleşen olaylardan bazılarıdır.
a. Difüzyon
Çözelti içindeki moleküllerin, derişimi fazla olan ortamdan az olan ortama doğru hareketidir. Difüzyon olayında hücre ATP harcamaz. Hücrede gerçekleşen difüzyonun hızına;
Ortam sıcaklığı
Yoğunluk farkı
Molekül büyüklüğü
Por sayısı
Basınç etki etmektedir.
Bu faktörlerden ortam sıcaklığının, basıncın, por sayısının ve yoğunluk farkının artışı difüzyon hızını artırırken, molekül büyüklüğünün artışı difüzyon hızını azaltır. Canlılarda gaz alışverişi difüzyonla gerçekleşmektedir. Kanda çözünmüş olarak taşınan oksijenin hücrelere ge( çişi, hücre içinde üretilen karbondioksidin hücre dışına çıkması difüzyonla gerçekleşir. Hücre zarında difüzyon sırasında madde alışverişi fosfolipit moleküllerinin arasından gerçekleşir. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipit tabakası zarın geçirgenliğinde önemli etkinliğe sahiptir. Yağda çözünen maddeler bu tabakadan geçerken suda çözünen maddelerin büyük bölümünün alışverişi taşıyıcı protein kanalları aracılığıyla gerçekleşir.
b. Ozmoz
Su moleküllerinin fazla miktarda bulunduğu ortamdan az bulunduğu ortama geçişi yani suyun difüzyonudur. Ozmozun gerçekleşebilmesi için su moleküllerinin bulunduğu ortamlar yarı geçirgen zar ile ayrılmalıdır. Bir cam kap sadece suyu geçiren zar ile X ve Y ortamlarına ayrılmıştır. X ortamına glikoz oranı düşük, su miktarı fazla yani az yoğun çözelti konulmuştur. Y ortamına ise glikoz oranı X ortamına göre yüksek, su miktarı az yani çok yoğun çözelti konulmuştur. Çok kurak ortamda ve tuz oranı yüksek olan ortamlarda yaşayan bitkiler suyu topraktan alabilmek için kök ozmotik basınçlarını yüksek tutarlar. Yüksek ozmotik basıncın oluşturduğu emme kuvveti suyun ozmozla kök hücrelerine geçişini sağlar. Hücreler bulundukları ortamla genellikle ozmotik denge halindedir. Farklı yoğunluktaki çözeltilerde bulunan hücrelerde çeşitli değişimler gözlenebilir. Hücre içi ile derişim farkı olmayan çözeltiye İzotonik çözelti denir. İzotonik çözeltinin çözünmüş madde yoğunluğu hücre İçindeki çözünmüş madde yoğunluğuna eşittir. Canlıdan alınan dokular İzotonik çözelti içinde bir süre canlılığını koruyabilmektedir. İnsan hücreleri için %0,9 NaCl (Sodyum klorür) çözeltisi izofonik çözeltidir. Hücrenin içinde bulunduğu çözeltinin çözünmüş madde yoğunluğu hücreden fazla ise çözeltiye hipertanik çözelti denir. Hipertonik çözeltiye konulan hücre bu ortamda su kaybeder. Hipertonik ortama konulan bitki hücresi su kaybettikçe hücre çeperi ile zarı birbirinden uzaklaşır. Sitoplazma ve organeller hücrenin ortasına yaklaşır, koful küçülür. Bu olaya plazmoliz denir. Hücre bu ortamda uzun süre kalırsa ölür. Hayvan hücrelerinde plazmoliz sırasında hücre hacmi azalır, sitoplazma ve organeller hücrenin ortasında toplanır.

Kategori
9. Sınıf Biyoloji Biyoloji
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.