Featured

Fiziğin Alt Dalları Konu Anlatımı Küresel Online Eğitim

Yükleniyor...
15,051 İzlenme
Published

Neden Fizik Öğrenmeliyiz: Fiziğin amacı, evrenin düzenini, evrendeki olayların nasıl gerçekleştiğini ortaya koyarak, bu olayların kontrol edilebilenlerini kontrol altında tutarak çalışmalar yapmaktır. Örneğin depremin nasıl oluştuğu, deprem sonrasında tsunaminin oluşup oluşmayacağı ile ilgili öngörülerde bulunarak hangi tedbirlerin alınması gerektiğini bilmek oldukça önemlidir.

Fiziğin Uygulama Alanları: Bilim insanları doğa olaylarını anlayabilmek ve sonraki kuşaklara aktarabilmek için kayıt altına almışlardır. Sonraki kuşaklara aktarılan bilgilerin sorgulanması, fizik biliminin daha sistematik yapıya ulaşmasını, bazı bilgilerin zamanla değişmesini sağlamıştır. Zamanla fiziğin uğraş alanları genişlemiş böylece doğadaki nesne ve olaylar değişik alt alanlarda incelenmeye başlanmıştır. Fiziğin alt alanları mekanik, optik, elektromanyetizma, termodinamik, atom fiziği, katı hâl fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziğidir. Fiziğin alt alanlarından mekanik, cisimlerin durağan hâllerini ve kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareketlerini inceler. Suyun akışından insanın yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanan uçağın uçuşuna, makinelerin çalışmasına kadar doğadaki bütün hareketler, mekanik prensiplerine göre gerçekleşir. Gök cisimlerinin hareketleri mekaniğin ortaya koyduğu ilkelerle açıklanır.

Kategori
9. Sınıf Fizik Fizik
 • Sercan Yıldız Banned

  Soru: Şekilde fotosel yüzeyine düşen yeşil ışık devrede fotoelektrik akım oluşturuyor. Yeşil ışık yerine fotosele mavi ışık gönderilirse
  l. katot yüzeyinin eşik enerjisi,
  II. fotoelektrik akım şiddeti,
  lll. sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi
  büyüklüklerinden hangileri değişmez?
  Soru: Bir fotosele düşürülen K ve L ışınlarının akım-gerilim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre,
  l. K nin ışık şiddeti L nin ışık şiddetinden fazladır.
  II. L ışınlarının dalga boyu K ışınlarının dalga boyundan büyüktür.
  lll. K ve L ışınlarının enerjileri eşittir.
  yargılarından hangileri doğrudur?