Featured

Endokrin Sistem İsabet Akademi

Yükleniyor...
641 İzlenme
Published

İnsan vücudunda doku ve organların uyumlu şekilde çalışmasında sadece sinir sistemi değil endokrin sistem dd görev alır. Endokrin sistem ürettiği salgıyı doğrudan kana veren endokrin bezlerden oluşur. Endokrin bezlerin salgıladığı salgılara da hormon denir. Hormonlar birey tarafından üretilen, düzenleyici moIeküllerdir. Protein veya steroit (yağ) yapısında kimyasallardır. Endokrin bez tarafından kana az miktarda salgılanırlar ama biyolojik etkileri çok yüksektir. Etkiledikleri doku veya organa kanla taşınırlar. Etkileyecekleri hedef doku veya organı hücre zarlarındaki reseptörler olan glikoproteinlerden tanırlar. İnsan ve hayvanda özelleşmiş bezler tarafından salgılanırlar. Bitkilerde özelleşmiş bezler yoktur. Az veya fazla salınımı hastalıklara neden olabilir. Kanda kaldıkları süreçte etkilerini gösterirler. Endokrin sistemin çalışması yavaş ama uzun süreli gerçekleşirken sinir sistemi hızlı ve kısa süreli cevabın oluşmasında etkilidir. Beyin tabanında ince bir sapla hipotalamusa bağlı olan nohut büyüklüğünde bir bezdir. Hormon üretimini ve hipotalamusun ürettiği hormonların depolanmasını sağlar. Sentezlediği hormonlarla diğer hormon salgılayan bezlerin çalışmalarını düzenler. Hipofiz ön ve arka Iob olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Hipofizin ön Iobundan hormon salgılanmasını hipotalamus yönetir ve denetler. Hipotalamusun ürettiği salgılatıcı faktör RF (Releasing Faktör) salgısı kan yoluyla hipofizin ön Iobuna taşınır, RF salgısının çeşidine göre hipofizden hormon salgıIanır. Hipofizin arka lobu hipotalamusla bağlantılıdır. Bu bölgeye hipotalamusun ürettiği hormonlar taşınır depo edilir. İnsanda hormon salgılayabilen çeşitli salgı bezleri bulunur. Bu bezlerin çoğu hipofiz bezi tarafından denetlenir. İki salgı bezinin birbirini karşılıklı olarak hormonlarıyla denetlemesi olayına geri besleme (feed back) denir. Örneğin hipofiz bezi, salgıladığı TSH ile tiroit bezinin çalışmasını düzenler. Tiroit bezide salgıladığı tiroksin ile hipotalamusun çalışmasını etkiler. Tiroksin hormonunun ergin bireylerde az salgılanması metabolizmanın yavaşlamasına ve vücut ısısının düşmesine neden olur. Ftuhen ve bedenen uyuşukIuk, şişmanlık, deride kuruma ve şişlikler oluşur. Bu hastalığa miksödem adı verilir. Gelişme döneminde tiroksinin az salınımı cücelik ve zeka geriliğine neden olan kretenizm (ahmaklık) hastalığını oluşturur. Tiroksin içeriğinde iyot bulunan bir hormondur. Bu yüzden besinle yeterli iyot alınmazsa tiroksin salgısı azalır. Bunun sonucunda hipofiz bezi uyarılır ve TSH salgısı artar. Artan TSH, tiroit bezini uyarır. Tiroit bezi büyür ve boğazda şişkinlik oluşur buna guatr denir. Her bir böbreğin üst kısmında bulunan böbrek üstü bezleri adrenal bezler olarak da isimlendirilir. Böbrek üstü bezlerinde dıştaki bölgeye kabuk (korteks), içteki bölgeye öz (medulla) denir. Kabuk bölgesinden kortizol, aldosteron, eşey hormonları; öz bölgesinden adrenalin ve nöradrenalin hormonları salgılanır.

Kategori
11. Sınıf Biyoloji Biyoloji
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.