Featured

Emeviler ve Abbasiler Dönemi İsabet Akademi

Yükleniyor...
871 İzlenme
Published

Emeviler (661 750)
-› Hz. Hasan'ın altı aylık halifeliğinden sonra Hz. Muaviye önderliğinde Emevi İslam Devleti Kuruldu.
-› Şam başkent yapıldı.
-› Halifelik babadan oğula geçen saltanata dönüştü.
-› İstanbul kuşatıldı ancak alınamadı.
-> Halife Yezid zamanında yaşanan Kerbela Olayı'nda Hz. Hüseyin şehit oldu.
Not: Kerbela Olayı sonrasında İslam dünyasında Sünni-Şii şeklinde kesin ayrılıklar görüldü.
-> Kuzey Afrika'dan Bizans çıkarıldı.
-> Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu Vizigotları yenip İspanya'yı fethetti.
-› Puvatya Savaşı'nda İslam ordusu Franklara yenildi. Böylece İspanya`daki İslam fetihleri durdu.
Not: Müslüman Arapların batıdaki ilerleyişi Puvatya Savaşı'yla sona erdi.
-> Emeviler Devleti, Türk komutan Ebu Müslim'in ayaklanmasının yayılmasıyla yıkıldı.

Emevilerin yıkılmasında Mevali politikasını uygulamaları etkili oldu. Bu politika Arap olmayanlara eşit haklar verilmemesi politikasıdır. Mevali politikasından rahatsız olan arap olmayan müslümanlar Şuubiye akımını başlattılar.

Endülüs Emevileri
-› Emevi ailesinden Abdurrahman tarafından İspanya'da Kurtuba merkezli olarak kurulmuştur.
BİLGİ KUTUSU: İslam dünyasında hem Abbasi hem de Endülüs Emevilerinin bulunması İslam siyasal birliğini ve halifeliğin birleştirici gücünü zayıflatmıştır.
-› Endülüs Emevileri İspanya'da yedi buçuk asır egemen olmuş ve İslam medeniyetini Avrupalılara tanıtmıştır.
-› Kurtuba Medresesinde verilen üniversite eğitimi ve Müslümanların bilimsel üstünlüğü Avrupalıları etkilemiştir.

Abbasiler (750 1258)
-› Ebu'l Abbas Abdullah tarafından kurulmuştur.
-› Abbasiler, Emeviler gibi Arap Milliyetçiliği (Mevali) politikası gütmediler.
-› Abbasiler, İranlı ve Türk yönetici ve askerleri devlet hizmetine almışlardır.
-› Halife Mansur, Bağdat şehrini alıp burayı merkez (başkent) yaptı.
-› Halife Harun Reşit ve oğulları döneminde en parlak devir yaşandı.
-› Halife Mutasım, Türklerin askeri ve ahlaki özelliklerini korumaları için Samerra şehrini kurdu.
-› Halife Memun zamanında Beytül-Hikme isimli medrese açıldı.
-› Sınırlar Anadolu içlerinde Orta Asya'ya genişledi.
-› Abbasi devletinde "emirulümera" denilen valilerin yönetimde etkili olmalarıyla parçalanmalar yaşandı.

İslam Medeniyeti'nin Temelleri
-› İslam kültür ve medeniyetinin esasları Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerîf ve Sünnet-i Peygamberiye (Kur'an Sünnet ve İcma) dayanır.
-› İslam toplumlarının ortak miras olan bu medeniyet çevre medeniyetlerden de etkilenmiştir. Ancak bu etkilenme bir taklitçilik değil, Peygamber Efendimizin, "Hikmet mü'minin yitik malıdır." düsturu çerçevesinde olmuştur.

Abbasiler döneminde yapılan tercüme çalışmalarıyla, Aristo, Platon gibi Yunan felsefecilerinin eserleri, Hint bilginlerinin matematik ve astronomi eserleri, İran edebiyat ve güzel sanatlar çalışmaları, Süryanice ve Grekçe kitaplar tanınmıştır.

Kategori
9. Sınıf Tarih Tarih
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.