Featured

Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik İsabet Akademi

Yükleniyor...
2,753 İzlenme
Published

Toprak, su, hava, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler gibi faktörler dünyanın doğal kaynaklarını oIuşturmaktadır. Çevre sorunları, dünyadaki doğal kaynakların hızla bozulmasına ve tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynakların bir kısmı yenilenemez olduğu için bu kaynakların geri elde edilmesi mümkün değildir. Yenilenemez özellikte olan doğal kaynaklar, kullanıldıktan sonra yenilerinin oluşması için çok uzun zaman geçmesi gereken kaynaklardır. Örneğin petrol, doğal gaz, kömür, linyit, uranyum, demir, altın gibi maddeler yenilenemez doğal kaynaklardır. Yenilenebilir doğal kaynaklar, doğadaki dengeler bozulmadığı sürece kendi kendini yenileyebilen kaynaklardır. Güneş ve rüzgar enerjisi, insan faaliyetlerinden etkilenmeyen yenilenebilir doğal kaynaklardır. Toprak, su, besinler, meralar ve ormanlar gibi doğal kaynaklar ise insan faaliyetlerinden oldukça etkilenirler. Aşırı ve düzensiz kullanım bu kaynakların zamanla kendini yenilemesini engeller. Toprak ve su kaynaklarını kirletmeden, mera ve ormanların doğal yapısını bozmadan ihtiyaçlarımızı karşılamanın yolu, çevre sorunlarına duyarlı olmaktan geçer. Ayrıca doğal kaynaklarımızı korumak için onlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmamız da gerekmektedir.
1. Toprağın Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi
Toprak, korunması gereken en önemli doğal kaynaklardan biridir. Ekosistem dengede oldukça toprak, bitkilerin ve hayvanların yaşamını sürdürdüğü bir kaynak olarak görev yapar. Toprağın yapısının bozulması, biyolojik aktivitenin bozulmasına ve buna bağlı olarak da bitki örtüsünün bozulmasına neden olur. Bu durum diğer kaynakların sürdürülebilirliğini de olumsuz etkiler. Sürdürülebilir toprak yönetimi, toprak kalitesinin yükseltilmesi ve bu kalitenin uzun dönemde korunması için yapılan faaliyetleri kapsar. Toprak sürdürülebilirliğinin sağlanması için insanların bilinçlendirilmesi, konuyla ilgili yasaların düzenlenmesi ve uygulanması gerekir. Arazi kullanımı, doğanın dengesini bozmayacak şekilde olmalıdır. Toprakta yetişen bitki örtüsü ve hayvan popülasyonları korunmalıdır. Erozyon, çölleşme gibi toprak yapısını bozan etkenler için tedbirler alınmalıdır.
2. Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi
Su kaynaklarından içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, tarım arazilerini sulamak, suda yaşayan canlıları besin olarak tüketmek gibi birçok alanda faydalanırız, Yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan su, son yıllarda sürdürülebilirliğini hızla kaybetmektedir. Bunun nedenlerinin başında aşırı su kirliliği gelmektedir. Artan nüfusa bağlı olarak su talebi de artmış, aşırı su kullanımı ve kirlilik nedeniyle su kaynaklarının miktarı ve kalitesi azalmıştır. Bu durum besin kaynaklarının sürdürülebilirliğini de olumsuz etkiler. Çünkü suları kirleten zararlı maddeler, su kaynaklarından su içen hayvanların et, süt, yumurta gibi ürünlerine de geçebilmektedir.
3. Meraların Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi
Meralar hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. Hayvanların otlatılmasında kullanılan meralarda biyolojik çeşitlilik zengindir. Bu alanlarda yetişen bitkiler havadaki karbondioksiti kullanarak havayı temizler ve oksijen üretir. Ayrıca meralar toprağın korunması ve su kaynaklarının oluşumunu da olumlu yönde etkiler. Meralardaki bitki örtüsü, yağışla gelen suların yüzeyden akıp gitmesini engeller ve suyun toprağın alt yüzeylerine geçmesini kolaylaştırır. Bu alanlardaki bitki örtüsünün devamlılığı, toprağın su ve rüzgar erozyonuna karşı korunmasını sağlar. Ülkemizdeki meraların çoğu, kendini yenileyebilme özelliğini yitirmeye başlamıştır. Ucuz yem kaynağı olan meralar, tarım alanı, yerleşim bölgesi ve sanayi alanı olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden mera alanları gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durum, hayvan yefiştiricilerini daha pahalı yem kaynakları bulmak zorunda bırakmaktadır. Meraların verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için arazi kullanımı planlı bir şekilde yapılmalıdır. Meralarda hayvan otlatma dönemleri iyi ayarlanmalı, bitkiden yoksun alanlarda rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmalardan sonra mera alanları otlatmaya açılmalıdır. Otlatmada değerlendirilmeyen mera alanları ise başta av hayvanları olmak üzere yabani hayatın canlandırılması için kullanılmalıdır.

Kategori
9. Sınıf Biyoloji Biyoloji
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.