Featured

Diplomasi ve Değişim İsabet Akademi

Yükleniyor...
594 İzlenme
Published

Ruslar açık denizlere inmek için Baltık Denizi'ne egemen olmayı da amaçlayınca, Rus-İsveç ilişkileri bozulmuş yapılan Poltova Savaşı'nı İsveç Kralı XII.(Demirbaş) Şarl kaybedince Osmanlılara sığınmıştır.
Mora halkının din hürriyetlerinin kısıtlandığını belirtmeleri ve Venediklilerin Osmanlı gemilerine zarar vermeleri üzerine Venediklilere, 1715'te savaş açılmış ancak Avusturyalıların, Karlotça Antlaşması'nın garantörü olarak savaşa girmeleriyle Osmanlılar yenilmiştir. Yapılan Pasarofça Antlaşmasryla,
Mora, Osmanlılara geçerken,
Orta Avrupa'nın kapısı Belgrat Avusturya'ya geçmiştir.
Pasarotça Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti barış siyaseti izlemiş, başını Sultan lll. Ahmet ve veziriazam Damat İbrahim Paşa'nın çektiği sürece Lale Devri adı verilmiştir.
Patrona Halil İsyanı
Patrona Halil tarihe "Patrona Halil Ayaklanması", "Patrona Vakası" ya da "Patrona İsyanı" olarak geçen ve Lale Devri'nin kapanmasıyla sonuçlanan olayın baş kahramanıdır. Patrona Halil, 28 Eylül 1730 da başlayan ve Damat İbrahim Paşa'nın idamı, III. Ahmed'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan isyanda ön planda olmasına rağmen bu isyanın arkasında Damad İbrahim Paşa'nın hasımlarının olduğu söylenir. Memleketi uzun süre meşgul eden, birçok kişinin Ölümüne sebep olan ayaklanma hareketi sonucunda Patrona Halil birtakım tavizler kopardı. İstanbul'da yüzlerce evi yaktı, haraç toplamaya, vermeyenleri öldürmeye başladı. Ayrıca devlet kademelerinde atamalarda söz sahibi oldu. Ancak bir süre sonra, l. Mahmud ve Kaptan-ı Derya Mehmed Paşa'nın zekice planıyla kendisine rütbe ve makam verileceği gerekçesiyle saraya çağırılarak öldünüldü.
Lehistan Sorunu ve 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı
-› Leh kralının ölümüyle yerine geçen kralı Ruslar seçince, Lehli vatanseverler ayaklanmış ve Osmanlı Devleti'nden yardım istemişlerdir.
-› 1768'de başlayan Osmanlı-Rus savaşında, 1770'de Çeşme'de Osmanlı donanması yakılmış, 1774'e gelindiğinde ise Osmanlı Devleti yenilgiye uğramıştır.
Rusların Kırım'ı işgal etmesi ve Osmanlı Devleti'ne göç etmek isteyen Kırım halkını engellemesi
Rusya ve Avusturya'nın; Osmanlı toprağı olan Balkanları aralarında paylaşma planları yapmaları
Rusya'nın; "Grek Projesi" ile İstanbul merkezli Bizans'ı yeniden kurmak istemesi, Balkanlar'da "Dakya
Devleti" kurma hedefinin olması,
Rusya-Avusturya anlaşmalarından endişeye kapılan Prusya ve İngiltere'nin, Osmanlı Devleti'ni savaşa kışkırtmaları
l. Abdülhamit döneminde 1787'de başlayan savaşta Osmanlılar, Rusları Kırım ve Kafkasya'dan çıkarmak istiyordu.
Osmanlılar, Avusturya-Rusya ittifakına karşılık İsveç ve Prusya ile ittifak anlaşması yapmış ve iki cephede birden mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Rusların Osmanlı topraklarını parçalama planları l. Petro'nun 1695-1696 yılları arası düzenlediği Azak seferlerine kadar uzanır. Rus Mareşali Burkahard Christoph von Münnich'in 1762 yılında yaptığı açıklamaya göre l. Petro sağlığında Türkleri Avrupa'dan atmayı ve İstanbul'u alıp burada yeniden bir Grek Devleti kurmayı amaçlamıştır. 1736-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'ndan önce Mareşal Münnich, Türklerin Avrupa'dan çıkarılması ile İstanbul'un alınmasını öngören bir plan geliştirmiş ve 1736'da bunu Ernst Johann von Blron'a sunmuştur. Ardından
l. Petro döneminin Dışişleri Bakanı Heinrich Johann Friedrich Ostermann, Münnich'in planını uygulamayı düşünüp 1737'de Osmanlı mülkünü paylaşma amacıyla bir roje hazırlamıştır.

Kategori
10. Sınıf Tarih Tarih
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.