Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Tarih


 • 04:32 Popüler Tarih Biliminin Yöntemleri

  Tarih Biliminin Yöntemleri

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 4,383 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Tarihi bir hadiseyi değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?A) Olayların meydana geldiği dönemin siyasi şartlarından bağımsız olmadığının bilinmesiyleB)

  Öne çıkan
 • 04:32 Popüler Tarih Biliminin Yöntemleri Konu Anlatımı LiseGo

  Tarih Biliminin Yöntemleri Konu Anlatımı LiseGo

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 1,797 İzlenme / 0 Beğeniler

  Öne çıkan
 • Popüler Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 629 İzlenme / 0 Beğeniler

  Uluslararası sorunların barışçı yollarla çözümlenmesine çalışılması, ayrıca dünyadaki barışa yönelik tüm girişimler desteklenmiştir. Bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturu

  Öne çıkan
 • 08:54 Popüler Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1. Bölüm Lozan Barış Konferansı İsabet Akademi

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1. Bölüm Lozan Barış Konferansı İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 663 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya konferansı toplayan devletlerdir. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tamamına ka( tılmıştır. ABD gözlemci sıfatıyla katılmıştır. SSCB ve Bulguristan ise sadece boğazlar konusunda konferansa katılmıştı

  Öne çıkan
 • 16:38 Popüler Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 530 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türk toplumu çağın gerekliliğine uygun kurumlar ile tesis edilmeye çalışılmıştır. Atatürk bu konudaki yaklaşımını, "Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda bilim ve teknoloji alanında başarılı

  Öne çıkan
 • 08:20 Popüler Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 584 İzlenme / 0 Beğeniler

  Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunda; Mustafa Kemal'in aile ve yetişme ortamı, eğitim hayatı, okuduğu kitaplar vb. unsurlar etkili olmuştur. Şöyle ki Mustafa Kemal; Selanik Askeri Rüştiyesi'ne giderken kült&uum

  Öne çıkan
 • 11:40 Popüler Türk İnkılabı 3. Bölüm İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 3. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 582 İzlenme / 0 Beğeniler

  25 Kasım 1925'te kabul edildi. 3 Aralık 1934 tarihli düzenleme ile din adamlarının ibadet yerleri dışında dinî kıyafetlerle gezmeleri yasaklandı. Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin yetkililerinin durumları ise izne bağlandı. TBMM, 30 Kası

  Öne çıkan
 • 15:43 Popüler Türk İnkılabı 2. Bölüm Hukuk ve Eğitim Alanında İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 2. Bölüm Hukuk ve Eğitim Alanında İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 562 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu kurumları ortadan kaldırarak daha sistemli ve daha güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmak için hukuk sistemini değiştirmeyi uygun buldu. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak

  Öne çıkan
 • 15:19 Popüler Türk İnkılabı 1. Bölüm Siyasi Alanda İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 1. Bölüm Siyasi Alanda İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 535 İzlenme / 0 Beğeniler

  Atatürk'ün yenilikçi kişiliğinde gerçekleşen Türk İnkılâbı'yIa devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk İnkılâbı; yönetim, eğitim, yazı, hukuk, giyim ve ekonomi alanlarında yeniden yapılanmay

  Öne çıkan
 • 33:07 Popüler Kurtuluş Savaşında Cepheler 2. Bölüm İsabet Akademi

  Kurtuluş Savaşında Cepheler 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 651 İzlenme / 0 Beğeniler

  Düzenli Ordu'ya Geçişin Zorunluluğa Dönüşmesi16 Mayıs 1920'de Kuvayımilliye giderlerinin Millî Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması ve halkın yardımlarının mülkî idarelerce kayıt altına alınması kararlaştırıldı.

  Öne çıkan
 • 11:40 Popüler Kurtuluş Savaşında Cepheler 1. Bölüm İsabet Akademi

  Kurtuluş Savaşında Cepheler 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 589 İzlenme / 0 Beğeniler

  Gümrü Barış Antlaşması (3 Aralık 1920)Antlaşmanın Maddeleri:Sarıkamış, Kars, Kağızman ve lğdır Türk hükümetine bırakılacak, TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacak, Ermenistan Hü

  Öne çıkan
 • 15:50 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 5. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 5. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 594 İzlenme / 0 Beğeniler

  İtilaf Devletleri 24 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşmasının şartlarını belirlemek için San Remo Konferansı'nı düzenlemişlerdir. Bu konferansa Osmanlı Devleti'nin de temsilci göndermesini istemişlerdir. Tevfik Paşa

  Öne çıkan
 • 16:36 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 4. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 4. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 464 İzlenme / 0 Beğeniler

  Mustafa Kemal, işgali bütün tarafsız ülkeler ve İstanbul'daki İtilaf Devletleri temsilcileri nezdinde protesto etmiştir, ayrıca protestolarla yetinmeyen Mustafa Kemal;-› İstanbul ile haberleşmenin kesilmesini-› İstanbul'da yap

  Öne çıkan
 • 18:14 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 3. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 3. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 566 İzlenme / 0 Beğeniler

  Amasya Görüşmeleri'nde Mustafa Kemal, Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmasını istemişti. İstanbul yönetiminin bunu kabul etmemesi üzerine sonuçta Meclis'in İstanbul'da toplanmasını kabul etti ve bu do

  Öne çıkan
 • 19:50 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 2. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 579 İzlenme / 0 Beğeniler

  13 Eylül 1919'da Sivas'ta İradeimillîye adında gazete çıkarılmaya başlandı. (Böylece alınan kararların halka ulaştırılması kolaylaştı.) Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Kuvayımilliye Komutanlığı'na atadı. (Bu durum Temsi

  Öne çıkan
 • 19:04 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 1. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 613 İzlenme / 0 Beğeniler

  Mustafa Kemal'in İstanbul'da bulunduğu sırada Samsun ve yöresindeki Flum çeteleri, köyleri basmaya ve Türkleri öldürmeye başladılar. Bu durum karşısında bölgedeki Türkler kendilerini savunmak amacıyla birlikler ol

  Öne çıkan
RSS