Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

9. Sınıf Kimya


 • 13:39 Popüler Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 491 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişme olmamıştır? A) Çözeltilerin elektrik akımını iletmesi B) Na metalinin suya atıldığında H2(g) oluşması C) Betonun havadaki CO2(g) ile sertleşmesi D) NaCl(k)'nın suda Na* ve Cl' iyonlarının a

  Öne çıkan
 • 23:50 Popüler Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 548 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Yalnız kaba formülü bilinen bileşik için, l. Elementlerin atom ağırlıkları verilirse molekül formülü II. Bir molekülündeki atom sayısı lll. Kütlece birleşme oranı verilirse elementlerin atom ağırlıkları

  Öne çıkan
 • 07:43 Popüler İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 543 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: 3. periyottaki X elementi için koparılan elektron sayısı-harcanan enerji grafiği verilmiştir. Buna göre, X elementi için aşağıdakilerden hangisi yarışm? A) Atom numarası 12'dir. B) Küresel simetri özelliği gösterir.

  Öne çıkan
 • 08:46 Popüler Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 408 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Çekirdek yükü kendisine en yakın soygazdan bir farklı olan X elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İyonik bileşik oluşturabilir. B) Bileşiklerinde (+) ya da (-) değerlik alabilir, C) Ametal'dir D) Elekt

  Öne çıkan
 • 12:17 Popüler Atomun Yapısı konu anlatımı

  Atomun Yapısı konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 392 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin 1. iyonlaşma enerjileri grafikte verilmiştir. Buna göre, l. Ar'nin son yörüngesindeki elektronunun çekirdeğe uzaklığı daha fazla olduğundan 1. iyonlaşma enerjisi Ne'ninkinden kü&

  Öne çıkan
 • 06:00 Popüler Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 270 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z elementleri için periyot numarası - grup numarası grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Proton sayısı en büyük olan Z'dir. B) X halojendir. C) Y'nin elektro

 • 13:59 Popüler Atom Nedir konu anlatımı

  Atom Nedir konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 277 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: ------- ışınları doğrusal hareket eden negatif yükIerden oluşur. Elektriksel alanda ----- pozitif yüklü plakaya doğru sapar. Atoma ait parçacıklardan olan elektrondan daha önce keşfedilmiştir. Millikan, yağ damlası deneyi

 • 08:17 Popüler Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 207 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: I. Kanal ışınları lI. Katot ışınları yukarıda verilen ışınlar ile ilgili, l. Her ikisi de manyetik alanda sapmaya uğrar. ll. Crooks tüpünde anottan katota doğru yönelen l. ışınlardır, lll. Elektriksel alanda l ve ll ışınları aynı y&ou

 • 07:08 Popüler Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 223 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: X, Y ve Z'nin temel hâl elektron dizilimleri ile ilgili, X: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 elektron bulunur. Y: s orbitalinde 6, p orbitalinde 11 elektron bulunur. Z: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 ve d orbitalinde 5 elektron bulunur. bi

 • 05:06 Popüler Thomson Atom Modeli konu anlatımı

  Thomson Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 174 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: X: Periyodik cetvelin 9. elementidir. Y: 3. periyotta s bloğun 2. elementidir. Z: 4. periyodun 4. elementidir. X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Buna göre, bu element atomlarının temel haldeki elektron dağılımla

 • 11:41 Popüler Dalton Atom Modeli konu anlatımı

  Dalton Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 193 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: 3. periyot elementlerinden bazıları için fiziksel özellikleri tabloda verilmiştir. Buna göre, l. Metallerde aynı periyotta sağa doğru gidildikçe erime noktası artmaktadır. Il. Al'nin mineral sertliği en fazla olduğundan metal

 • 29:36 Popüler Atom Modelleri konu anlatımı

  Atom Modelleri konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 231 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Periyodik sistemden bir kesitte yerleri gösterilen X, Y, Z ve T elementlerinden X, s bloğunda bulunmaktadır. Buna göre, l. Y, s blok elementidir. ll. Z, d blok elementidir. lll. T, atom numarası en büyük olan elementtir. IV. Tama

 • 45:57 Popüler Atom ve Periyodik Sistem konu anlatımı

  Atom ve Periyodik Sistem konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 306 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Elektron dağılımı orbital şeması yukarıda verilen nötr X elementi ile ilgili, l. Her bir orbitalin en fazla 2 elektron alabildiği ll. 2p orbitalindeki PX, PY ve PZ orbitallerinin enerjilerinin eşit olduğu lll. 2. periyot 8A grubu elementi olduğ

  Öne çıkan
 • 08:26 Popüler Güvenlik Uyarı İşaretleri konu anlatımı

  Güvenlik Uyarı İşaretleri konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 328 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Modern atom teorisi ile ilgili, l. Çekirdek, atomun merkezinde elektronlar ise çekirdek etrafında belirli enerji düzeylerinde bulunurlar. ll. 2. enerji düzeyinde s ve p olmak üzere 2 tür orbital bulunur. Ill. 3. ene

  Öne çıkan
 • 10:38 Popüler Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konu anlatımı

  Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 541 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Periyodik cetvel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1A grubu elementlerinin tamamı metaldir. B) Değerlik elektron sayıları aynı olan elementler aynı grupta yer alırlar. C) Soygazların elektron dağılımın ps ile biter. D) Aynı grupta atom

  Öne çıkan
 • 11:49 Popüler Elementler ve Bileşikler konu anlatımı

  Elementler ve Bileşikler konu anlatımı

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 315 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: A grubunda olan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X ile Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. - X ile Y'nin en büyük başkuantum sayıları eşittir. - X küresel simetri özelliği göstermeyip 1. iyonlaşma enerjisi en bü

  Öne çıkan
RSS