Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

11. Sınıf Tarih


 • Popüler Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 523 İzlenme / 0 Beğeniler

  Uluslararası sorunların barışçı yollarla çözümlenmesine çalışılması, ayrıca dünyadaki barışa yönelik tüm girişimler desteklenmiştir. Bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturu

  Öne çıkan
 • 08:54 Popüler Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1. Bölüm Lozan Barış Konferansı İsabet Akademi

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1. Bölüm Lozan Barış Konferansı İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 570 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya konferansı toplayan devletlerdir. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tamamına ka( tılmıştır. ABD gözlemci sıfatıyla katılmıştır. SSCB ve Bulguristan ise sadece boğazlar konusunda konferansa katılmıştı

  Öne çıkan
 • 16:38 Popüler Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 423 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türk toplumu çağın gerekliliğine uygun kurumlar ile tesis edilmeye çalışılmıştır. Atatürk bu konudaki yaklaşımını, "Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda bilim ve teknoloji alanında başarılı

  Öne çıkan
 • 08:20 Popüler Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 501 İzlenme / 0 Beğeniler

  Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunda; Mustafa Kemal'in aile ve yetişme ortamı, eğitim hayatı, okuduğu kitaplar vb. unsurlar etkili olmuştur. Şöyle ki Mustafa Kemal; Selanik Askeri Rüştiyesi'ne giderken kült&uum

  Öne çıkan
 • 11:40 Popüler Türk İnkılabı 3. Bölüm İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 3. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 487 İzlenme / 0 Beğeniler

  25 Kasım 1925'te kabul edildi. 3 Aralık 1934 tarihli düzenleme ile din adamlarının ibadet yerleri dışında dinî kıyafetlerle gezmeleri yasaklandı. Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin yetkililerinin durumları ise izne bağlandı. TBMM, 30 Kası

  Öne çıkan
 • 15:43 Popüler Türk İnkılabı 2. Bölüm Hukuk ve Eğitim Alanında İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 2. Bölüm Hukuk ve Eğitim Alanında İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 465 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu kurumları ortadan kaldırarak daha sistemli ve daha güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmak için hukuk sistemini değiştirmeyi uygun buldu. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak

  Öne çıkan
 • 15:19 Popüler Türk İnkılabı 1. Bölüm Siyasi Alanda İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 1. Bölüm Siyasi Alanda İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 440 İzlenme / 0 Beğeniler

  Atatürk'ün yenilikçi kişiliğinde gerçekleşen Türk İnkılâbı'yIa devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk İnkılâbı; yönetim, eğitim, yazı, hukuk, giyim ve ekonomi alanlarında yeniden yapılanmay

  Öne çıkan
 • 33:07 Popüler Kurtuluş Savaşında Cepheler 2. Bölüm İsabet Akademi

  Kurtuluş Savaşında Cepheler 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 538 İzlenme / 0 Beğeniler

  Düzenli Ordu'ya Geçişin Zorunluluğa Dönüşmesi16 Mayıs 1920'de Kuvayımilliye giderlerinin Millî Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması ve halkın yardımlarının mülkî idarelerce kayıt altına alınması kararlaştırıldı.

  Öne çıkan
 • 11:40 Popüler Kurtuluş Savaşında Cepheler 1. Bölüm İsabet Akademi

  Kurtuluş Savaşında Cepheler 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 477 İzlenme / 0 Beğeniler

  Gümrü Barış Antlaşması (3 Aralık 1920)Antlaşmanın Maddeleri:Sarıkamış, Kars, Kağızman ve lğdır Türk hükümetine bırakılacak, TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacak, Ermenistan Hü

  Öne çıkan
 • 15:50 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 5. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 5. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 483 İzlenme / 0 Beğeniler

  İtilaf Devletleri 24 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşmasının şartlarını belirlemek için San Remo Konferansı'nı düzenlemişlerdir. Bu konferansa Osmanlı Devleti'nin de temsilci göndermesini istemişlerdir. Tevfik Paşa

  Öne çıkan
 • 16:36 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 4. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 4. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 375 İzlenme / 0 Beğeniler

  Mustafa Kemal, işgali bütün tarafsız ülkeler ve İstanbul'daki İtilaf Devletleri temsilcileri nezdinde protesto etmiştir, ayrıca protestolarla yetinmeyen Mustafa Kemal;-› İstanbul ile haberleşmenin kesilmesini-› İstanbul'da yap

  Öne çıkan
 • 18:14 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 3. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 3. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 491 İzlenme / 0 Beğeniler

  Amasya Görüşmeleri'nde Mustafa Kemal, Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmasını istemişti. İstanbul yönetiminin bunu kabul etmemesi üzerine sonuçta Meclis'in İstanbul'da toplanmasını kabul etti ve bu do

  Öne çıkan
 • 19:50 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 2. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 482 İzlenme / 0 Beğeniler

  13 Eylül 1919'da Sivas'ta İradeimillîye adında gazete çıkarılmaya başlandı. (Böylece alınan kararların halka ulaştırılması kolaylaştı.) Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Kuvayımilliye Komutanlığı'na atadı. (Bu durum Temsi

  Öne çıkan
 • 19:04 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 1. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 514 İzlenme / 0 Beğeniler

  Mustafa Kemal'in İstanbul'da bulunduğu sırada Samsun ve yöresindeki Flum çeteleri, köyleri basmaya ve Türkleri öldürmeye başladılar. Bu durum karşısında bölgedeki Türkler kendilerini savunmak amacıyla birlikler ol

  Öne çıkan
 • 17:35 Popüler Kuvayi Milliye Hareketi ve Cemiyetler İsabet Akademi

  Kuvayi Milliye Hareketi ve Cemiyetler İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 714 İzlenme / 1 Beğeniler

  l. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan işgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan direniş ruhuna "Kuvayımilliye" (millî kuwetler), teşkilatına ise "Kuvayımilliye Teşkilatı" denir. İşgallere karşı ilk direniş h

  Öne çıkan
 • 20:23 Popüler Mondros Ateşkes Antlaşması İsabet Akademi

  Mondros Ateşkes Antlaşması İsabet Akademi

  ekleyen Sercan Yıldız Ekleme Tarihi 469 İzlenme / 0 Beğeniler

  Boğazlar İtilaf Devletleri'ne açılacak, Karadeniz'e geçiş serbest olacak, istihkamlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. Osmanlı orduları terhis edilecek orduya ait silah cephane ve askerî taşıtlar İtilaflara bırakılacaktı

  Öne çıkan
RSS