Featured

Atom Altı Parçacıkların Genel Özellikleri Konu Anlatımı 2. bölüm Video İsabet Akademi

Yükleniyor...
765 İzlenme
Published

Atom Altı Taneciklerin Genel Özellikleri
Atom küresel bir yapıya sahip olup, çok küçük bir parçacıktır. Fakat atomu oluşturan atom altı parçacıklar atomdan çok daha küçüktür. Atom da bulunan bu parçacıklar;
-proton
-nötron
-elektrondur
Protonlar
Çekirdekteki pozitif yüklü taneciklerdir. Her bir protonun kütlesi yaklaşık 1 atomik kütle birimi (akb) dir. Protonlar elementlerin kimliğidir. Aynı elementlerin proton sayıları aynıdır ve bu elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler.
Nötronlar
Çekirdekte protonlarla birlikte bulunan, elektriksel yük bakımdan nötr (yüksüz) taneciklerdir. Nötronlar protondan biraz daha büyük tanecikler olmakla birlikte kütleleri protonlar gibi 1 akb'dir. Nötronlar elementlerin fiziksel özelliklerini belirler ancak kimyasal özelliklerini belirlemez.
Elektronlar
Atomdaki negatif yüklü taneciklerdir. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde sürekli hareket ederler. Proton ve nötronlarla kıyaslandığında elektronlar çok daha küçük kütleye sahiptirler. Bir protonun kütlesi yaklaşık 1836 tane elektronun kütlesinin toplamına eşittir. Bundan dolayı bir elektronun kütlesi yaklaşık olarak O (sıfır) kabul edilir.
Atom No
Atomdaki proton sayısıdır. "Z" ile gösterilir. Atom numarası atomun kimliğidir. Aynı atom numarasına sahip farklı iki element yoktur. Çekirdekteki yüklü tanecik olduğundan çekirdek yükü de denir.
Nötr Atom
Yüksüz atomdur. Proton sayısı (+) elektron sayısına (-) eşittir. Nötr atom için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.
Kütle numarası
Bir atomdaki proton ve nötronların toplamına denir. Kütle numarasına nükleon sayısı da denir. Kütle numarası atomlar için ayırt edici bir özellik değildir. Kütle numarası aynı olan farklı element atomları vardır. Kütle numarası A ile gösterilir. X, bir element sembolünü göstermek üzere atom ve kütle numaraları aşağıdaki gibi gösterilir.
İyon
Pozitif (+) ya da negatif (-) yüklü atom ya da atom gruplarına denir.
Anyon
e" almış (-) yüklü iyonlardır. Nötr bir atom e' alırsa (-) yüklü iyon (anyon) oluşur. e" alan atom ya da iyonun çapı büyür, kimyasal özellikleri değişir. Anyonda p < e' dur.
Katyon
e' vermiş (+) yüklü iyonlardır. Nötr bir atom e" verirse (+) yüklü iyon (Katyon) oluşur. Katyonda p > e' dur. e" veren atomun ya da iyonun çapı küçülür ve kimyasal özellikleri değişir.
İzotop Atom
Proton sayıları aynı, nötron sayıları (Kütle numaraları) farklı olan atomlardır. Proton sayıları (Atom numaraları) aynı olduğundan bu atomlar aynı elemente ait atomlardır. Nötr izotop atomların kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri farklıdır. Bir elementin izotopları aynı element ile aynı bileşiği oluştururlar. -İzotop atomların, aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin, kimyasal özellikleri hemen hemen aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Bu bileşiklerin kütle numaraları farklı elektron sayıları aynıdır. İzotop atomlardan biri elektron alıp verdiğinde, elektron sayıları farklı olacağından fiziksel ve kimyasal özellikleri de farklı olacaktır. İzoton Atom Nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan atomlara denir. İzoton atomlar farklı atomlara ait oldukları için fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
İzobar Atom
Kütle numaraları aynı, proton sayıları ve nötron sayıları farklı olan atomlara denir. Bunlarda farklı elementlere ait oldukları için fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

Kategori
9. Sınıf Kimya Kimya
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.