Featured

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Bölüm İsabet Akademi

Yükleniyor...
702 İzlenme
Published

Uluslararası sorunların barışçı yollarla çözümlenmesine çalışılması, ayrıca dünyadaki barışa yönelik tüm girişimler desteklenmiştir. Bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların sonuçlandırılmasına yönelik politika izlenmiştir. Türkiye'de bu dönem; Nüfus Mübadelesi, yabancı okullar, borçlar ve Musul Sorunu gibi meselelerin çözümüne yönelik politika takip edilmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu sorun aslında Lozan'da çözümlenmişti. Bu antlaşma ile İstanbul ve Batı Trakya dışında kalan Türk ve Rum nüfusunun karşılıklı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Lozan Barış AntIaşması'ndaki etabli (yerleşik) deyiminin farklı şekillerle yorumlanmasından dolayı sorun çıktı. Bu arada Yunanistan'ın amacı İstanbul'da daha fazla Rum bırakarak Türkiye'nin içişlerine müdahale etmektir. Bu gelişmelere bağlı olarak sorunun çözümü için Milletler Cemiyeti'ne başvuruldu. Ancak sorun 1930 yılına kadar sürdü. Sorun devam etse dahi her iki taraf silahlı çatışmadan kaçındı. İtalya'nın Doğu Akdeniz'de yayılma girişimleri üzerine iki ülke birbirine yakınlaştı. Bu yakınlaşma ile sorun 1926'da yapılan antlaşma ile çözüme kavuşturulmaya çalışılsa da 10 Haziran 1930'da Ankara'da imzalanan Nüfus Mübadelesi (Ahali Değişimi) Antlaşması ile sorun çözüldü. Sorunun çözümünde Lozan Antlaşması hükümleri esas alındı. Nüfus Mübadelesi'nin çözümü 1934'te imzalanan Balkan Antantfna ortam hazırladı. Her iki devlet arasında başlayan dostluk, Kıbrıs Sorunu'na (1954) kadar devam etmiştir. Türkiye-Suriye sınırının tespitinde her ne kadar Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) esas alınsa da sınırın çizilmesinde anlaşmazlıklar yaşanmıştır. 33 Mayıs 1926'da Fransa ile Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesi ve tarafların birbirine yöneltilen Hatay hariç Türkiye-Suriye sınırı 1930'da belirlenmiştir. Türkiye'de bulunan yabancı okulların durumu ile ilgili esaslar Lozan AntIaşması'nda belirlenmiştir. Batılı devletlerin kabul ettiği bu eselara göre Türkiye'deki yabancı okulların uyacakları tüzük ve yönetmelikler Türk Devleti tarafından belirlenecekti. Yabancı okullar ise Türk Hükümeti'nin belirlenmiş olduğu kurallara uymak istemediler. Fransa ve Portekiz'in soruna dahil olması üzerine Türkiye, sadece bu okulları kendisine muhatap olarak aldığını belirtti. Türk tarafının isteklerini kabul etmeyenler kapatılırken geri kalanlarda kapanmamak için istekleri kabul ettiler. Yabancı okullar meselesi TürkiyeFransa Vatikan (Papalık) ve ABD ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Ancak Türkiye sorunu bir mesele olarak görmüştür.

Kategori
11. Sınıf Tarih Tarih
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.