Featured

15 ve 16. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

Yükleniyor...
790 İzlenme
Published

Kadı Burhaneddin (15. yüzyıl): Kayseri civarında kadılık yapmış, Eretna Beyliği'nin hükümdarı olmuş devlet adamıdır. Kadı Burhaneddin'in şiirlerinde, mücadelelerle geçen hayatından izler görmek mümkündür. Şiirlerinde, realist olduğu kadar savaşçı, cesur ve haşin yapısı kendini gösterir. Şair, Türk halk şiirinde olduğu gibi cinaslı kafiyelere fazlaca yer verdiği tuyuğları ile öne çıkmaktadır. Tuyuğlarının çoğu tasavvufi içerikli ve sade Türkçe ile yazılmıştır.

Nesimi (15. yüzyıl): Azeri Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler yazan Nesimi'nin hayatı hakkında rivayetlere dayanan ve birbiriyle çelişen çok az bilgi bulunmaktadır. Soyu Peygamber'e dayandığı söylenen Nesimi'nin asıl adı İmadüddin, bir başka iddiaya göre de Nesimüddin'dir. Nesimi'nin coşkun bir propaganda şairi olarak pervasız bir şekilde, çekinmeden inandıklarını söylemesi fitneye yol açmış ve kendisinin zındıklıkla suçlanmasına sebep olmuştur. Sonunda derisi yüzülerek öldürülen Nesimi'nin acıklı durumu onun etrafında menkıbelerin ortaya çıkmasına yol açtığı gibi, edebiyat aleminde de geniş şekilde yer tutmuştur. Şiirlerinde dört büyük halifeden yalnızca Hazret-i Ali ve al-i aba'ya yer vermesinin de etkisiyle Alevi ve Bektaşiler de onu kendilerinden saymışlardır. Alevi şairler arasında "Şah-ı Şehit” adıyla anılarak saygınlık kazanmıştır. Nesimi'nin sonradan HurufiIik'ten döndüğü ve tövbe ettiği de bazı dini kaynaklarda belirtilmektedir. Hayatının menkıbelerle örülmesi, onun çeşitli yerlerde mezarının bulunduğuna inanılmasına sebep olmuştur. Ancak şairin Halep'te öldürüldüğü ve türbesinin de öldüğü yerde olması gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır.

Süleyman Çelebi (15. yüzyıl): Türk edebiyatında ilk “mevlit" yazarlarından olan Süleyman Çelebi'nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Bursa Ulu Camii imamlığı yapmıştır. Süleyman Çelebi, kimseye minnet etmeyen, eserinde devlet büyükleri ile ilgili hiçbir bilgi bulunmayan ve 0nlara şiirinde yer vermeyen bir şairdir. Mesnevi nazım biçiminde yazılan mevlidine "Vesiletü'n Necat” adını verse de halk arasında bu adla pek anılmaz, "mevlit" diye bilinir.

Kategori
10. Sınıf Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.